Sabiedrības ziņas
tikšanās pie prezidenta

Sagaidot Ziemassvētkus, par jauku tradīciju ir kļuvusi Rīgas pils svētku egles iedegšana Valsts prezidentam kopā ar dižģimenēm no Latvijas novadiem un pilsētām.

pasākums

Arī šogad 6. decembrī uz tradicionālo pasākumu pēc pašvaldību ierosinājumiem bija aicinātas divdesmit sabiedriski aktīvākās un radošākās Latvijas daudzbērnu ģimenes, kā arī tās ģimenes, kas pēc ilgstošas prombūtnes ārzemēs ir atgriezušās Latvijā.

Pirms egles iedegšanas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs kopā ar daudzbērnu ģimeņu bērniem kopīgi izrotāja egli Rīgas pils zālē. No mājām līdzi paņemto ģimenes simbolisko rotu svētku eglē iekāra arī Pļenkovu ģimene no Dobeles novada Tērvetes pagasta.

Pašvaldība lepojas ar šo aktīvo un radošo ģimeni, kurā aug četri bērni- četras meitenes: Paula, Laura, Kate un audžumeita Rusanda. Mamma Ilvija un tētis Aigars kopā ar vecākajām meitām pirms trīs gadiem pieņēma nopietnu lēmumu- kļūt par audžuvecākiem un dot mājas mazajai Rusandai, kam tolaik  bija nepilni četri gadi.

pasākums

Stāsts par Pļenkovu ģimeni izskanēja arī Rīgas pilī, vienlaikus tas skanēja kā paldies Ilvijai un Aigaram par viņu neizsīkstošajām rūpēm un ieguldījumu meitu audzināšanā.

Ģimenes vecākā meita Paula (15 gadi) ir beigusi klavieru klasi Dobeles mūzikas skolā, sekmīgi mācās Annas Brigaderes pamatskolas 9. klasē un brīvajā laikā aizrautīgi lasa grāmatas arī angļu valodā.

Laura (13 gadi)  šobrīd turpina mācīties Dobeles mūzikas skolas klavieru  un kokles klasē.  Meitene ir muzikāli apdāvināta, raksta klavieru kompozīcijas, ir piedalījusies mūzikas olimpiādēs, atzinību gūstot ar pašas radītajām kompozīcijām.  Ik dienu Laura  mēro ceļu uz Jelgavu, jo mācības ir izvēlējusies turpināt Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā. Meitene  sekmīgi mācās ģimnāzijas 7.klasē. Savukārt brīvajā laikā Laura nodarbojas ar rokdarbiem- pērļo, mezglo, tamborē. 

Ģimenes jaunākā meita Kate  (10gadi) paralēli mācībām Annas Brigaderes pamatskolas 4. klasē Dobeles mūzikas skolā apgūst  flautas spēli. Mājās aizraujas ar ēst gatavošanu, apgūstot dažādas ēdienu receptes. 

Rīgas pils eglē ģimenes rotājumu bija uzticēts kopā ar Valsts prezidentu iekārt  audžumeitai Rusandai (7gadi), kas šogad uzsāka mācības Annas Brigaderes  pamatskolas 1. klasē. Meitene ir ļoti muzikāla, tādēļ vienlaikus ar mācībām pamatskolā uzsāka mācīties arī Dobeles mūzikas skolas vijoles klasē. 

Viennozīmīgi pašvaldība lepojas ar vecākiem, kas ļoti atbildīgi rūpējas par bērniem un viņu izglītību. Mamma Ilvija darbojas arī Annas Brigaderes pamatskolas Skolas padomē, tādējādi aktīvi iesaistoties skolas dzīves organizēšanā. Ģimenē tiek iedibinātas garīgās un tikumiskās vērtības, kā arī veidotas tradīcijas. Visi kopā apmeklē dažādus pasākumus, koncertus  gan pagastā, gan novadā, piedalās sportiskās aktivitātēs. Jau no mazotnes bērnos ir ieaudzinātas ģimeniskās vērtības, piederība sajūta savai vietai, kur dzīvo. Pasākumos visus kopā  var redzēt ģērbušos  vienādos krekliņos- ar katra vārdu uz tā.  Tikai ģimenē, kurā valda pozitīva atmosfēra, veselīga gaisotne, var izaugt pilnvērtīgs pilsonis.

Pēc Rīgas pils zāles egles izrotāšanas visi pasākuma dalībnieki tika aicināti tikties Rīgas pils laukumā, lai kopīgi iedegtu Ziemassvētku egli.

Pēc atgriešanās no Rīgas Pļenkovu ģimene ir pateicīga Dobeles novada pašvaldībai par šo iespēju, vienlaikus viņi visi atzīst, ka tas ir bijis šī gada Ziemassvētku gaidīšanas laika nopietnākais, tomēr ļoti patīkams piedzīvojums. Sajusta ir Latvijas stipro ģimeņu kopības sajūta, izbaudīts, kā Rīgas pils lietišķo protokolu nomaina bērnu smiekli un čalas, dzirdēti daudzu kuplo ģimeņu dzīvesstāsti, bet atmiņā paliks kāda pusaudža teiktais vēlējums: “Spēku daudzbērnu ģimenēm, Saules mūžu Latvijai!”.

 

Informāciju sagatavoja: Sabiedrisko attiecību nodaļa

Foto no Valsts prezidenta kancelejas un ģimenes arhīva