Izglītības ziņas
Pirmklasnieki_profesijas_1

30. maijā visus 289 Dobeles novada skolu 1. klašu skolēnus ar saviem skolotājiem Izglītības pārvalde aicināja piedalīties karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Profesijas, kas sargā Tavu dzīvību”.

Dobeles pilsētā desmit dažādās izziņas vietās skolēni tikās ar speciālistiem, kas iepazīstināja gan ar savu profesiju, gan svarīgākajām lietām, kas katram skolniekam būtu jāzina, tuvojoties vasaras brīvlaikam.

Skolēni tikās ar Dobeles novada pašvaldības policijas darbiniekiem, kas stāstīja, rādīja un demonstrēja, ar kādu aprīkojumu palīdzību tiek uzraudzīta un nodrošināta kārtība Dobeles novadā.

VAS “Latvijas dzelzceļš” komunikācijas nodaļas speciāliste ar skolēniem pārrunāja par tik ļoti nepieciešamo uzmanību tuvojoties un šķērsojot dzelzceļa sliedes.

Skolēnus laipni sagaidīja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķu brigāde, kas atgādināja par informācijas sniegšanu dzīvībai kritiskos gadījumos, kā arī demonstrēja pirmās palīdzības sniegšanu.

Skolēnu uzmanību par bīstamām situācijām vērsa AS “Sadales tīkli” pārstāvji, “Gāzēns” darbinieki, Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrā skolēni ar speciālistiem pārrunāja obligātās prasības, lai pareizi un droši pārvietotos ar velosipēdu.

Vienlaikus ar skolēniem darbojās Sarkanā krusta pārstāvji, kuri vēl un vēlreiz akcentēja, kad un kur zvanīt nelaimes gadījumos, kā rīkoties, kamēr ierodas profesionālas palīdzības speciālisti.

Šai dienā viennozīmīgi neiztrūka arī nopietnas sarunas par drošību internetā.

Kopumā šādi organizēta mācību diena tieši pirms došanās vasaras brīvlaikā bija ļoti nozīmīgas un nepieciešamas informācijas piesātināta, brīdinoša par katra paša atbildību, informējoša par palīdzības saņemšanas iespējām.

Dobeles novada Izglītības pārvalde teic lielu PALDIES ikvienam sadarbības partnerim, kas atsaucās aicinājumam strādāt ar skolu jaunāko klašu skolēniem!  Tā bija ne tikai informācijas sniegšana un drošības garantiju demonstrēšana, bet vienlaikus arī sabiedrībai tik nepieciešamo profesiju popularizēšana.

Informāciju sagatavoja:
Dobeles novada Sabiedrisko attiecību nodaļa

Foto: Dobeles novada Sabiedrisko attiecību nodaļa

 

Pirmklasnieki_profesijas_7
Pirmklasnieki_profesijas_6
Pirmklasnieki_profesijas_5
Pirmklasnieki_profesijas_4
Pirmklasnieki_profesijas_3
Pirmklasnieki_profesijas_2