Sabiedrības ziņas

Piektdien, 9. jūnijā, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) aicina interesentus piedalīties tiešsaistes seminārā par Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu vecu un neefektīvu apkures iekārtu nomaiņai, tai skaitā izsludināto pirmo projektu iesniegumu atlases uzsaukumu centralizētās siltumapgādes pieslēgumu ierīkošanai dzīvojamajās mājās pilsētās.  

 CFLA un VARAM speciālisti informatīvajā seminārā stāstīs par ES fondu programmas nosacījumiem atbalsta saņemšanai, projekta iesnieguma sagatavošanu, rādītāju aprēķinu veikšanu, vērtēšanas procesu, projekta īstenošanas gaitu, kā arī ES fondu projektu portāla izmantošanu projekta iesnieguma sagatavošanai. Ar Edgara Vīganta, Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta asociētā profesora un vadošā pētnieka, atbalstu tiks sniegta noderīga informācija par dažādu programmā atbalstāmo siltumapgādes sistēmu tehniskajiem risinājumiem - to būtiskākajām priekšrocībām un trūkumiem. 

Semināru varēs vērot CFLA un VARAM tīmekļvietnēs cfla.gov.lv un varam.gov.lv š.g. 9. jūnijā no plkst. 14.30 līdz 16.30, kā arī iestāžu facebook.com kontos. Informācija par semināru, t.sk. darba kārtība, publicēta cfla.gov.lv. Semināra skatīšanās ir bez maksas un nav nepieciešama iepriekšēja reģistrēšanās. Interesējošos jautājumus iepriekš var sūtīt uz e-pastu silti@cfla.gov.lv, pievienojot norādi “Jautājums semināram”.  

Kā ziņots iepriekš, ar ES fondu atbalstu pilsētu dzīvojamajām mājām varēs izveidot pieslēgumus centralizētajai siltumapgādei un papildus veikt arī apkures sistēmas, t.sk. sildelementu un karstā ūdens sadales sistēmas, pārbūvi vai ierīkošanu. Šim mērķim atlases pirmajā uzsaukumā paredzēti 3 miljoni eiro Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu. Projektus var iesniegt īpašnieki – fiziskas un juridiskas personas – viendzīvokļa vai vairākdzīvokļu dzīvojamajām mājām pilsētu teritorijās, kur apsilde iepriekš veikta, izmantojot koksnes biomasas, piemēram, malkas, apkuri (triju un vairāk dzīvokļu mājās – arī akmeņogļu vai kūdras apkuri).   

Projektu iesniegumu sagatavošana un iesniegšana atlases pirmajā uzsaukumā ilgs līdz š.g. 25. jūlijam. Projektu atlases dokumentācija publicēta CFLA tīmekļvietnē.  

 Konsultācijas par pieejamo atbalstu, projektu iesniegumu sagatavošanu, semināra norisi pieejamas darba laikā, zvanot pa tālruni +371 24002700 vai rakstot silti@cfla.gov.lv.  

 ES fondu atbalsts projektu īstenošanai paredzēts ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, "zaļo" infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu" 2.2.3.6. pasākuma "Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas" ietvaros.