Pašvaldības ziņas
Grāmata

Septembrī Dobeles novada pašvaldība no biedrības “Meža konsultants” saņēma dāvinājumu – grāmatas un spēles, kas mazākajiem izglītības iestāžu audzēkņiem palīdzēs iepazīt mežu, dzīvniekiem  un dabā notiekošiem procesiem.

Dāvinājumā saņemtas – 23 mežkopes Sigitas Vaivades un mākslinieces Lindas Iraids grāmatas un spēles “Kā Alnītis gāja ciemos pie gudrās Pūces” un 7 mežzinātnieces Aijas Zviedres, mežkopes Sigitas Vaivades un mākslinieces Rūtas Kazākas grāmatas “Koku stāsti” kas tikko no pašvaldības izglītības pārvaldes sākušas ceļu uz novada pirmsskolas izglītības iestādēm.

Meža īpašnieku biedrība „Meža konsultants” ir nevalstiska organizācija, viens no biedrības darbības mērķiem ir sabiedrības informēšana un izglītošana par mežā notiekošajiem procesiem.

Grāmatas izdotas, pateicoties vairāku uzņēmumu un Meža attīstības fonda atbalstam.

Liels paldies biedrībai "Meža konsultants"!