Zaļās ziņas

Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS sniedz papildu informāciju par “solo” talku rīkošanas, atkritumu savākšanas un nodošanas kārtību Dobeles novadā:

“Lielās Talkas organizatori Latvijā ir pārcēluši talkas norises laiku un mainījuši norises formu, aicinot rīkot individuālas “solo” talkas, kurās piedalītos ierobežots cilvēku skaits.

Uz aicinājumu ir atsaukušies arī mūsu novada ļaudis. Situācija diemžēl nav tik viennozīmīga, kā sākotnēji varētu domāt, jo ar atkritumu savākšanu vien nekas nebeidzas. Atkritumi vēl ir jānogādā poligonā, bet transportēšana un poligona izmaksas ir ļoti augstas. Specializētā transporta izmaksas ir 72.95 EUR stundā, bet 1 tonnas nodošana poligonā “Brakšķi” izmaksā 102.44 EUR, būvgružu tonna pat 148.56 EUR.

Dobeles Komunālo pakalpojumu uzņēmums kā jebkura kapitālsabiedrība strādā uz saimnieciskā aprēķina pamata, un tādu brīvu resursu uzņēmumam vienkārši nav. Iepriekš Lielās Talkas ietvaros savākto atkritumu aizvešanu un noglabāšanu poligonā finansēja no pašvaldības budžeta. Diemžēl novadā ir milzums nelegālo izgāztuvju, kuru likvidācija arī jāfinansē no budžeta, un šogad plānotie līdzekļi aizies šim mērķim. Daudz atkritumu ir arī privātajās zemēs, par ko gan jāatbild īpašniekam. Neorganizētu masveida pasākumu rezultātā savākto atkritumu nogādāšanu poligonā pašvaldības budžets nespētu nosegt.

Tāpēc vēršam uzmanību uz sekojošo. Individuālo talku rīkotājiem vispirms sava iecere jāpiesaka pašvaldībā. Speciālists aizbrauks un novērtēs apjomu. Pasākuma saskaņošanas gadījumā tiks izsniegti marķēti maisi un noteikts izvešanas laiks.

Tas gan nevienam neliedz organizēt “solo” talkas, kur un kad vēlas, tikai tad pašam arī jāsedz visi transporta un poligona izdevumi saskaņā ar tarifu. Uzņēmumā arī var iegādāties marķētos maisus, kur iegādes cenā jau iekļauti transportēšanas izdevumi, tikai jāvienojas par savākšanas vietu un laiku.”