Sabiedrības ziņas
siltumenerģija

SIA “Auces komunālie pakalpojumi” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai 9.03.2023. iesniegts izvērtēšanai siltumenerģijas tarifs, kas aprēķināts saskaņā ar  Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7,,Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un pamatojumu noteiktajam  tarifam. 

Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar tarifa ietekmējošo izmaksu pieaugumu: 2023.gada minimālās darba algas kāpums , elektroenerģijas, degvielas  un citu vispārīgo izmaksu kāpumu no 2019.gadā apstiprinātā tarifa ietvertajām izmaksām. Aprēķinātais siltumenerģijas gala tarifs, sagatavots ietverot metodikas punktu Nr. 43.14 – kas atļauj tarifa izmaksās ietvert pamatotas neparedzētās izmaksas (zaudējumus), kas tiek sadalīti uz 2 gadu periodu.

Aprēķinātais siltumenerģijas gala tarifs ir 107,52 EUR/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa). Prognozējamais siltumenerģijas tarifa spēkā stāšanās datums 09.06.2023.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par Siltumenerģijas apgādes  tarifa projektu lietotājs var Mierā ielā 29, Aucē, Dobeles nov., LV-3708 no 8.00 -17.00