Atkritumu apsaimniekošanas maksa

Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 21.10.2021. padomes lēmumu Nr. 115 (prot. Nr. 42, 1.p) no 2022. gada 1. janvāra maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, dalītās atkritumu infrastruktūras objektu uzturēšanu Dobeles pilsētā un Krimūnu, Jaunbērzes, Bērzes, Dobeles, Penkules, Naudītes, Auru, Annenieku, Bikstu, Zebrenes pagastos, tiek noteikta 22,05 EUR par 1 m3 (bez PVN).
 

SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” informācija