Pašvaldības ziņas

Dobeles novada pašvaldība informē, ka 2022.gadā (līdz 30.11.2022.ieskaitot) piešķirts līdzfinansējums 57 918,11 EUR apmērā dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai (finansējums no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem). Apkopojot datus uz 1.decembri, secināms, ka šogad tika pabeigti būvdarbi un realizēti 70 vienģimeņu dzīvojamo māju un 1 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pieslēgumu izbūve par kopējo summu 54 466,41 EUR apmērā. Lielākā daļa pieslēgumu izbūvēti Dobeles un Auces pilsētās (attiecīgi 48 un 17 pieslēgumi), saņemti pieteikumi arī no Auru pagasta (3 pieteikumi), Bērzes, Dobeles un Jaunbērzes pagastu iedzīvotājiem (no katra pa 1 pieteikumam) (skat. diagrammu datus).

 

 

dia

 

diag

 

 Pašvaldība norāda, ka ir izstrādāta jauna līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību regulējošo saistošo noteikumu redakcija, kas pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saskaņojuma stāsies spēkā 2023.gadā, paredzot pilnvērtīgāku atbalstu iedzīvotājiem (tai skaitā, palielinot maksimālo līdzfinansējuma apmēru līdz 1200,00 EUR līdzšinējo 900,00 EUR vietā, ja pieslēgumu izbūvi veic vienģimeņu dzīvojamām mājām, kā arī līdz 1500,00 EUR līdzšinējo 1000,00 EUR vietā gadījumos, kad būvdarbi tiek realizēti, lai izbūvētu pieslēgumu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai). Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi aktuālajai informācijai Dobeles novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.dobele.lv, kā arī novada ikmēneša informatīvajā izdevumā “Dobeles Novada Ziņas”.

 

Informāciju sagatavoja:

Elvija Namsone,

Dobeles novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītāja,

Pašvaldības līdzfinansējuma nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai piešķiršanas komisijas locekle