Pašvaldības ziņas
piesaistīto zemesgabalu labiekārtošana

Dobeles novada pašvaldība aicina pretendentus iesniegt pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai. Pieteikumi tiek izskatīti līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas sēdēs (sēdes rīkošanas laiks var mainīties atkarībā no saņemto pieteikumu daudzuma/pieprasījuma). Kopējais pieejamais finansējuma apjoms šim mērķim – 40 000,00 EUR.

Līdzfinansējuma maksimālais apmērs viena projekta realizācijai  ne vairāk kā 5000,00 EUR katrai projektā iesaistītajai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai.

Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai līdzfinansējums var tikt piešķirts sekojošām aktivitātēm:

  1. Brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaunbūvei, pārbūvei, atjaunošanai vai vienkāršotai atjaunošanai;
  2. Brauktuves, ietves vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remontam;
  3. Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai nepieciešamo inženiertīklu (apgaismojuma, lietus ūdens kanalizācijas, elektroapgādes, siltumapgādes, video novērošanas) ierīkošanai, pārbūvei, atjaunošanai vai vienkāršotai atjaunošanai;
  4. Citam mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam (bērnu rotaļu laukuma, soliņu un atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu, dobju un apstādījumu (t.sk. kokaugu stādījumu), sporta laukumu, veļas žāvētavu, velosipēdu novietņu utml. jaunbūvei, pārbūvei, atjaunošanai vai vienkāršotai atjaunošanai;
  5. Būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta izstrādei (t.sk. inženierģeoloģiskās un topogrāfiskās izpētes darbu veikšanai), būvuzraudzībai un autoruzraudzībai.

Plašāka informācija – https://likumi.lv/ta/id/330614-par-lidzfinansejumu-daudzdzivoklu-dzivojamam-majam-piesaistito-zemesgabalu-labiekartosanai

 

Informāciju sagatavoja:

Elvija Namsone,

Dobeles novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītāja,

Līdzfinansējuma piešķiršanas pagalmu labiekārtošanas komisijas priekšsēdētāja vietniece