Kultūras ziņas
kultūras piemineklis

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (turpmāk – Pārvalde) informē, ka 2022. gada 30. decembrī ir stājušies spēkā grozījumi Kultūras ministrijas 1998. gada 29. oktobra rīkojumā Nr. 128 "Par Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu", ar kuru ir noteiktas kultūras pieminekļu vērtības grupas – valsts, reģiona un vietējas nozīmes kultūras pieminekļi,  pieejams https://www.vestnesis.lv/op/2022/252.3  .  

Ievērojot likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 5. panta otrajā daļā noteikto un saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 26. oktobra noteikumu Nr. 720 “Kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas noteikumi” 58. punktu šī gada laikā Pārvalde izdod jaunus kultūras pieminekļu izmantošanas un saglabāšanas norādījumus, kas vispārīgā administratīvā akta formā tiek publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.   

Dobeles novada reģiona nozīmes kultūras pieminekļu izmantošanas un saglabāšanas norādījumi publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 22.02.2023., Nr. 38: https://www.vestnesis.lv/laidiens/2023/02/22/nr/38;

23.02.2023., Nr. 39: https://www.vestnesis.lv/laidiens/2023/02/23/nr/39 un 

10.03.2023., Nr. 50: https://www.vestnesis.lv/laidiens/2023/03/10/nr/50 .

Pieminekļu īpašniekiem pieejama informācija par izdotajiem norādījumiem, kā arī par kultūras pieminekli,  kultūras pieminekļa uzturēšanas režīmu un saimnieciskās darbības ierobežojumiem Pārvaldes informācijas sistēmā Mantojums -  https://mantojums.lv/  autentificējoties sistēmā, izmantojot  portāla Latvija.lv vienoto pieteikšanās moduli.

Konsultācijas par arhitektūras pieminekļa izmantošanu un saglabāšanu Jūs varat saņemt Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Zemgales reģionālajā nodaļā - tālr.: 26638974, 67350070; zemgale@mantojums.lv, adrese: Rīgā, Pils ielā 22 (ieeja caur Pils ielu 20), korespondences adrese: Rīga, Mazā Pils iela 19, LV-1050.