TALRUNI

Aicinām pagasta iedzīvotājus sazināties ar pārvalžu vadītājiem gadījumos, kad :

- nepieciešams pieteikt plēves jumta pagaidu segumam un izsisto logu aizklāšanai;

- ir radīti postījumi dzīvesvietās un ir nepieciešama izmitināšana;

- citos gadījumos, kur nepieciešama pagastu pārvalžu palīdzība saistībā ar vētras radītajiem postījumiem.

 

Dobeles novada pagastu pārvalžu vadītāji:

Annenieku pagasta pārvalde - Guntis Šmīders +371 29551502

Augstkalnes un Bukaišu pagasta pārvalde - Sandra Latiša +371 29284561

Auru pagasta pārvalde - Jānis Ozoliņš +371 29181271

Bēnes un Ukru pagasta pārvalde - Gints Vežuks +371 28613503

Bērzes pagasta pārvalde - Juris Kronbergs +371 29125138

Bikstu pagasta pārvalde - Irēna Dabra +371 29111938

Dobeles pagasta pārvalde- Dace Škorņika +371 27238205

Lielauces un Īles pagasta pārvalde - Dina Meldere +371 26141102

Jaunbērzes pagasta pārvalde - Dace Škorņika +371 27238205

Krimūnu pagasta pārvalde - Anita Riekstiņa +371 26374970

Penkules/ Naudītes pagasta pārvalde - Ērika Karro +371 29256983

Tērvetes pagasta pārvalde - Māris Berlands +371 26552303