Covid-19
Seja ar masku

Lai efektīvāk ierobežotu Covid-19 Omikron paveida aizvien pieaugošo izplatību turpmāk vietās, kur nepieciešams lietot sejas maskas, būs atļauts lietot tikai medicīniskās maskas vai respiratorus bez vārsta.

Savukārt, lai izvairītos no sabiedrībai kritiski svarīgu nozaru darbības pārtraukšanas darbinieku prombūtnes dēļ, plānots samazināt izolācijas un mājas karantīnas laiku

Medicīnisko masku un respiratoru bez vārsta lietošana sabiedriskās vietās
No 25. janvāra atrodoties darba vietā, veikalā, sabiedriskā transportā vai citā publiskā vietā, personām būs jālieto medicīniskā sejas maska vai respirators bez vārsta ar drošības pakāpi FFP2 – FFP3 vai KN95. Sejas maskas vai respiratori jālieto arī vakcinētiem vai Covid-19 pārslimojušiem cilvēkiem. Vienīgais izņēmums būs izglītības iestādes, kurās darbinieki un izglītojamie varēs turpināt izmantot iepriekš centralizēti iegādātās un izsniegtās nemedicīniskās (auduma) sejas maskas, kas ir ar augstu aizsardzības pakāpi. Arī citviet bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem varēs lietot nemedicīnisku (auduma) masku.

Izmaiņas attiecībā uz izolācijā un mājas karantīnā pavadāmo laiku
Saskaņā ar jaunākajām Eiropas Slimību profilakses centra rekomendācijām un vajadzību nodrošināt darba nepārtrauktību stratēģiski svarīgajās nozarēs samazināts laika posms, kas cilvēkam jāpavada izolācijā vai mājas karantīnā. Vienlaikus noteikti papildu drošības pasākumi - papildu testēšana un FFP2 respiratoru bez vārsta lietošana darba vietās. Jaunā kārtība neattiecas uz nevakcinētiem cilvēkiem, kuriem spēkā ir iepriekšējā kārtība. 

Darba devēja kompetence: darbs klātienē tiek organizēts ar darba devēja norīkojumu, lai nodrošinātu darba nepārtrauktību, ja to nevar veikt attālināti.

 • Klātienē (vietās, kur ir vairāk par vienu personu) visi pareizi valkā sejas maskas. 
 • Klātienē īsteno vispārējos epidemioloģiskās drošības pasākumus.
 • Darba devējs var organizēt visu klātienē strādājošo nodarbināto testēšanu ar antigēnu testiem:
  • pozitīva testa gadījumā darbinieku atstādina no darba pienākumu veikšanas,
  • darbinieki, kas pēdējo 3 dienu laikā strādājuši vienā telpā, kopīgi veikuši darba pienākumus, piedalījušies klātienes sanāksmēs ar inficēto, ir uzskatāmi par kontaktpersonām.
 • Ja darba devējs neorganizē klātienē strādājošo testēšanu, nodarbinātie, ierodoties darbā klātienē, rakstveidā apliecina, ka nav akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmju, nav pienākuma ievērot izolāciju, mājas karantīnu vai pašizolāciju un nav zināms, ka pēdējo 10 dienu laikā bijušas tiešā kontaktā ar Covid-19 inficētu personu.
 • Klātienē strādājoša darbinieka pienākums ir nekavējoties ziņot darba devējam, ja ir laboratoriski konstatēta inficēšanās ar Covid-19.
   

Mājas karantīna ierobežo pārvietošanos publiskās vietās un klātienes kontaktēšanos tiem cilvēkiem, kuri ir bijuši saskarē ar Covid-19 inficētu personu. Neskatoties uz to, ka nav slimības pazīmju, mājas karantīna ir jāievēro pēc kontakta ar inficētu personu. Personai, kurai noteikta karantīna, jāatrodas mājās vai īpaši paredzētā vietā un maksimāli jāizvairās no klātienes saskares ar citiem cilvēkiem.

Kam jāievēro? Ar Covid-19 saslimušā kontaktpersonai.
Kam nav jāievēro? Covid-19 pārslimojušiem cilvēkiem 60 dienu laikā pēc inficēšanās apstiprināšanas.
Kas var noteikt kontaktpersonas?

 • Slimību profilakses un kontroles centrs.
 • Ģimenes ārsts, ja ārsta aprūpē ir saslimušā ģimenes locekļi, kas atzīstami par kontaktpersonām.
 • Izglītības iestādes vadītājs.
 • Darba devējs.

Kā ievērot?

 • Kontaktpersonai jāatrodas mājās vai citā uzturēšanās vietā.
 • Jānovēro savs veselības stāvoklis un regulāri jāsazinās ar ģimenes ārstu.
 • Ja parādās simptomi (paaugstināta temperatūra, klepus, iekaisusi rīkle, apgrūtināta elpošana u.tml.), nekavējoties sazinies ar ģimenes ārstu!
 • Ja situācija kļūst kritika, zvani 113!
 • Maksimāli jāizvairās no kontakta ar cilvēkiem, kuri nav mājsaimniecības locekļi.
 • Nedrīkst doties ciemos vai uzņemt viesus.
 • Nedrīkst apmeklēt sabiedriskas, publiskas vietas, kur uzturas daudz cilvēku.
 • Rūpīgi jāizvērtē, vai brauciens sabiedriskajā transportā tiešām ir nepieciešams.
 • Drīkst doties pastaigās, izvairoties no kontakta ar citiem cilvēkiem.
 • Lai samazinātu risku inficēt cilvēkus, ar kuriem dzīvo kopā vienā mājsaimniecībā, arī mājās var lietot sejas masku.
 • Tīrot mājokli, ieteicams izmantot dezinfekcijas līdzekļus. 

Cik ilgi jāievēro?

Personas BEZ vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta:

 • Mājas karantīnu var pārtraukt 14. dienā pēc pēdējā kontakta ar inficētu personu.
 • Mājas karantīnu var pārtraukt pēc Covid-19 testa, kas veikts ne agrāk kā 7. dienā pēc pēdējā kontakta ar inficētu personu, ja testa rezultāts ir negatīvs. 
 • Ja ar Covid-19 inficēta persona un kontaktpersonas izolācijas laikā atrodas vienā mājsaimniecībā, tad:
  • mājas karantīnu var pārtraukt 14. dienā no dienas, kad ar Covid-19 inficētai personai tika pārtraukta izolācija;
  • pēc Covid-19 testa, kas veikts ne agrāk kā 7. dienā pēc dienas, kad ar Covid-19 inficētai personai tika pārtraukta izolācija, ja testa rezultāts ir negatīvs.

Personas AR vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu:

 • Mājas karantīnu var pārtraukt 11. dienā pēc pēdējā kontakta ar inficētu personu.
 • Mājas karantīnu, lai pildītu darba pienākumus, var pārtraukt pēc iespējas ātrāk, ja:
  • tuvākajās dienās pēc kontakta ar inficēto personu laboratoriski vai testēšanas punktā veikts tests uzrāda negatīvu rezultātu,
  • 10 dienas lieto FFP2 respiratoru bez vārsta un
  • 3. vai 4. karantīnas dienā veikts atkārtots tests ir negatīvs.
 • Darba pienākumus var turpināt veikt arī, ja 7 dienu laikā katru reizi pirms darba pienākumu veikšanas ātrais antigēna paštests uzrāda negatīvu rezultātu.

Skolēni un bērnudārzu bērni:

 • Ievēro mājas karantīnu 10 dienas.
 • Var turpināt apmeklēt izglītības iestādi, ja 7 dienas katru dienu tiek veikts izglītības iestādes organizēts antigēna tests un tā rezultāts ir negatīvs. 
 • Atsākot apmeklēt izglītības iestādi, nav nepieciešams uzrādīt laboratoriskās testēšanas rezultātu vai ārsta izziņu. 

Vai izsniedz slimības lapu?

 • Kontaktpersonai darba nespējas lapa ir nepieciešama tikai, ja darba pienākumi jāveic klātienē un darbiniekam nav iespēju piemērot saīsināto karantīnas laiku, piemēram:
  • nav iespējas veikt testēšanu katru reizi pirms darba pienākumu veikšanas;
  • nav iespējas saņemt negatīvu testēšanas rezultātu pēc kontakta ar inficēto cilvēku vai veikt atkātotu testu 3. vai 4. karantīnas dienā.
 • Tādēļ pirms ņemt darba nespējas lapu mājas karantīnas laikā darbiniekam ir jāvienojas ar darba devēju par darba organizēšanu karantīnas laikā. Ja darba devējs apstiprina, ka nav iespējams epidemioloģiski drošā veidā nodrošināt darba pienākumu veikšanu, jāinformē ģimenes ārsts par nepieciešamību saņem darba nespējas lapu.
   

Izolācija ir Covid-19 inficēta cilvēka obligāta atrašanās mājās, slimnīcā vai citā uzturēšanās vietā - pilnīga norobežošanās no veseliem cilvēkiem. Pilnīga klātienes kontaktu pārtraukšana ir nepieciešama, lai ierobežotu Covid-19 izplatību.

Atrodoties izolācijā, jāievēro vairāki stingri noteikumi. 

Kam jāievēro? Personai, kurai Covid-19 tests uzrādījis pozitīvu rezultātu. 
Kā ievērot?

 • Neiziet no telpām, kurās tiek ievērota izolācija.
 • Netikties ar citiem cilvēkiem, nedoties ciemos un neuzņemt viesus.
 • Katru dienu jāsazinās ar savu ģimenes ārstu (ja situācija kļūst kritiska, jāzvana 113).
 • Veikt darba pienākumus drīkst tikai attālināti.
 • Piedalīties izglītības procesā drīkst tikai attālināti.
 • Jālieto sejas maska, ja Covid-19 saslimušais dzīvo kopā ar vēl kādu vienā mājsaimniecībā.
 • Uzturies labi vēdinātās telpās, kurās ir atverams logs.
 • Lietot atsevišķu dvieli, ēšanas piederumus, dzeramos traukus, gultas veļu un citus saimniecībā bieži izmantotus piederumus.

Cik ilgi jāievēro?

Ārstējošais ārsts pieņem lēmumu par izolācijas izbeigšanu un darba nespējas lapas noslēgšanu Covid-19 pacientam, balstoties uz šādiem pamatprincipiem:

 • ja cilvēkam, kuram apstiprināta Covid-19 infekcija, nav novēroti slimības simptomi (bezsimptomu infekcija), izolāciju var pārtraukt 10. dienā pēc infekcijas laboratoriskās apstiprināšanas;
 • ja Covid-19 infekcija norit ar simptomiem, bet slimība ir viegla vai vidēji smaga, tad izolāciju var pārtraukt 10. dienā no saslimšanas sākuma ar nosacījumu, ka simptomi (drudzis, u.c.  akūtas infekcijas  pazīmes) nav novēroti vismaz 3 dienas;
 • ja Covid-19 infekcijas norise ir smaga, izolāciju var pārtraukt 20. dienā no saslimšanas sākuma ar nosacījumu, ka simptomi (drudzis, u.c.  akūtas infekcijas  pazīmes) nav novēroti vismaz 3 dienas.

Izņēmumi izolācijas pārtraukšanai, lai personas ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu atsāktu pildīt darba pienākumus:

 • Izolācijā var doties arī pēc pozitīva Covid-19 paštesta.
 • Inficēta persona ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu darba pienākumus var atsākt pildīt 8. dienā pēc pozitīva Covid-19 testa rezultāta, ja vismaz 24 stundas nav bijuši saslimšanas simptomi. 
 • Personas ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kas nodarbinātas sabiedrībai kritiskās nozarēs (ārstniecības personas, policija, palīdzības dienesti, sociālo aprūpes centru darbinieki u.tml.), darba pienākumus var atsākt pildīt 4. dienā pēc pozitīva Covid-19 testa rezultāta, ja:
  • 24 stundas nav bijuši saslimšanas simptomi un
  • saņemts negatīvs laboratoriski apstiprināts testa rezultāts.

Iepriekš norādītajos izņēmuma gadījumos 10 dienas pēc inficēšanās apstiprināšanas:

 • jālieto FFP2 respirators,
 • jāizvairās no ciešiem kontaktiem ar cilvēkiem, kuri nav inficētā mājsaimniecības locekļi vai saistīti ar darba pienākumu pildīšanu,
 • nav atļauts lietot sabiedrisko transportu,
 • izolācijas pārtraukšanas izņēmums attiecas tikai uz darba pienākumu pildīšanas atsākšanu.

Skolēni un bērnudārza bērni, kuri inficējušies ar Covid-19:

 • var atsākt apmeklēt izglītības iestādi 8.dienā pēc inficēšanās, ja pēdējo 24 stundu laikā nav bijuši slimības simptomi. 
 • Atsākot apmeklēt izglītības iestādi, nav nepieciešams uzrādīt laboratoriskās testēšanas rezultātu vai ārsta izziņu. 
   

Vai izsniedz slimības lapu? Jā, ar Covid-19 saslimušajam izsniedz darbnespējas lapu līdz brīdim, kad persona izveseļojas.

Pašizolācija ir cilvēka nošķiršanās mājās vai citā uzturēšanās vietā, lai novērstu inficēšanās riskus citiem. Pēc atgriešanās no valsts, kurā ir augsts risks inficēties ar Covid-19, 10 dienu pašizolāciju nepieciešams ievērot, lai ierobežotu Covid-19 slimības izplatību.  

Kam jāievēro?

 • Personām, kuras nav vakcinētas vai nav pārslimojušas Covid-19, jāievēro pašizolācija atgriežoties no augsta riska valstīm (ES, EEZ, Šveices, Apvienotās Karalistes un citas valstis).
 • Visiem ceļotājiem, iebraucot no īpaši augsta riska valsts (arī ES, EEZ, Šveices un Apvienotā Karalistes), kurā novērojama ļoti augsta saslimstība vai jauna Covid-19 celma izplatība. 

Kam nav jāievēro?

 • Pašizolāciju zemāk minētajos gadījumos drīkst neievērot tikai, ja nav novērojami saslimšanas simptomi:
  • cilvēkiem ar derīgu Covid-19 pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikātu;
  • ierodoties Latvijā uz bērēm;
  • transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēja darbiniekiem, apkalpes locekļiem;
  • šķērsojot Latviju tranzītā;
  • Valkas novadā un Valgā deklarētajiem ES valstu pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem;
  • ES valstu pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuri ikdienā šķērso Latvijas sauszemes robežu ar citām ES valstīm, piemēram, saistībā ar nodarbinātību vai izglītību.

Kā ievērot?

 • Pašizolācijas laiks jāpavada mājās vai citā uzturēšanās vietā.
 • Pašizolācijas laiku var pavadīt arī brīvi izvēlētā tūristu mītnē, kurai ir izstrādāti nepieciešamie drošības protokoli.
 • Maksimāli izvairīties no kontakta ar citiem cilvēkiem – nedrīkst iet uz darbu, skolu, sabiedriskām un publiskām vietām, kur uzturas daudz cilvēku.
 • Nedrīkst doties ciemos un uzņemt viesus.
 • Drīkst doties pastaigā, ja netiek satikti citi cilvēki.
 • Sekot savam veselības stāvoklim (jāmēra temperatūra 2 reizes dienā, jāsazinās ar ģimenes ārstu). Ja parādās tādi simptomi kā paaugstināta temperatūra, klepus, iekaisusi rīkle vai apgrūtināta elpošana, nekavējoties sazinieties ar savu ģimenes ārstu (ja situācija kļūst kritiska, jāzvana 113). 
 • Lietot medicīnisko sejas masku, ja parādās klepus, drudzis vai apgrūtināta elpošana, izmanto medicīnisko sejas masku, lai neinficētu apkārt esošos cilvēkus.
 • Tīrīt mājokli un izmantot dezinfekcijas līdzekļus, īpaši tīrot bieži izmantojamas virsmas, tualeti un koplietošanas telpas.
 • Drīkst apmeklēt tirdzniecības vietu, lietojot sejas masku. 

Cik ilgi jāievēro?

Visai sabiedrībai:

 • 10 dienas kopš atgriešanās Latvijā, ja neparādās saslimšanas simptomi. 
 • Pašizolācijas laiku var saīsināt, ja 7. dienā veic RNS un tas ir negatīvs.
   

Vai izsniedz slimības lapu? Nē.

Informācijai:
Informācijas atsauce uz pirmavotu - Veselības ministrija, SPKC.
Ikdienas informatīvais avots, Covid-19 aktualitātes darba devējiem un personām individuāli atrodams šeit.

Informāciju sagatavoja:
Valda Zvirbule
Dobeles novada pašvaldības
Veselības veicināšanas koordinatore
Tālr. +371 29615868