Izglītības ziņas
Rudens brīvdienas skolēniem

Saskaņā ar 2022. gada 29. novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 745 “Noteikumi par 2023./2024. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku” ir noteikts, ka laikā no 2023. gada 23. oktobra līdz 27. oktobrim 1.-12. klašu izglītojamajiem ir RUDENS BRĪVDIENAS.

Vēl izglītojamajiem būs iespēja atpūsties ziemas brīvdienās – no 2023. gada 25. decembra līdz 2024. gada 5. janvārim un pavasara brīvdienās – no 2024. gada 11. marta līdz 2024. gada 15. martam.

Vasaras brīvdienas 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem – no 2024. gada 1. jūnija līdz 2024. gada 30. augustam.

 

Informāciju sagatavoja: Dobeles novada Izglītības pārvalde