Jaunatne Veselības ziņas
bildes

Dobeles novada jaunieši vecumā no 13 līdz 19 gadiem šodien, Dobeles novada, Auru pagasta „Zaļkalnos” piedalījās Pirmās palīdzības sniegšanas sacensībās, kuras jau divdesmito gadu organizēja Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs (DJIVC).

 Sacensībās komandā piedalās seši jaukta vecuma dalībnieki, no kuriem viens ir komandas kapteinis un pavada skolotāja (medmāsa vai cits pieaugušais), komanda sacensībās piedalās ar vienotu noformējumu.

 Pasākuma mērķis ir padziļināt skolēnu priekšstatu par Pirmās palīdzības būtību un tas savlaicīgas sniegšanas nozīmi ikdienas situācijās, kā arī veicināt skolēnu līdzcietības un atbildības jūtu nostiprināšanu, atraisīt vēlmi un drosmi palīdzēt cietušajam (saslimušajam) dzīvībai un veselībai kritiskās situācijās. Tāpat arī sacensību uzdevums ir padziļināt skolēnu teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas minimālās Pirmās palīdzības sniegšanā Latvijas standartam atbilstošā līmenī.

KĀ informē Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra Jaunatnes lietu speciāliste Agija Sileniece,  9.-12.klasu grupā  1.vietu ieguva Dobeles Valsts ģimnāzijas komanda “Palīgā sauciens”, 2. vietu ieguva Dobeles Valsts ģimnāzijas komanda “Medikopteri”, 3. vietu - Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas komanda “Laimīgas beigas”

Savukārt,  6.-8.klašu grupā 1.vietu ieguva Penkules psk. komanda “Sienāži”, 2.vietu -  Dobeles Valsts ģimnāzijas komanda “Kanēļbulciņas”, bet 3.vietu Penkules psk. komanda “Otrā elpa”

attels
atrie
nie

Informāciju sagatavoja Dobeles novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa sadarbībā ar DJIVC

Foto: DJIVC