Pašvaldības ziņas
ABC plāns

A: Atbalsts jumta un logu labošanai, ko piešķir ikvienam Dobeles novada iedzīvotajam pēc iesnieguma iesniegšanas un pašvaldības speciālistu veiktās apsekošanas, un bojājumu apmēra konstatēšanas (– 20 EUR par 1 m2 ).

B: Tomēr, ja nav iespējams atjaunot mājokli paša spēkiem, ir iespēja pieteikties arī krīzes pabalstam, taču jāņem vērā, ka par šī pabalsta izmaksu lems speciāli izveidota komisija un ir jāizpildās visiem zemāk minētajiem kritērijiem:

 • īrēta vai īpašumā esoša dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja cietusi 2023. gada 7. augusta vētrā;
 • iesniedzējam nepieder cita dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa Dobeles novada administratīvajā teritorijā;
 • iesniedzējs deklarēts Dobeles novada administratīvajā teritorijā;
 • iesniegts dokuments par zaudējumu apmēru (tāme vai pašu veikts aprēķins);
 • veikta Sociālā dienesta pārstāvju vai Dobeles novada bāriņtiesas pārstāvja apsekošana, uz kuras pamata tiek sastādīts sociālā darbinieka atzinums;
 • sociālais darbinieks sniedzis atzinumu;
 • iesniedzējs nav spējīgs pats saviem spēkiem pārvarēt vētras sekas un nepieciešama materiālā palīdzība, kur tiek vērtēts:
 1. vai dzīvojamā māja, dzīvojamā telpa ir/nav apdrošināta;
 2. ģimenes stāvoklis, piemēram, vai ir daudzbērnu ģimene, vientuļie vecāki u.c.;
 3. iesniedzēja statuss (maznodrošinātā, trūcīgā ģimene);
 4. veselības stāvoklis (invaliditāte);
 5. iesnieguma iesniedzēja darbspējīgs vecums;
 6. vai iesniedzējs ir sociālā riska grupā;
 7. postījumu apmērs;
 8. ēkām/ būvēm ir īpašs statuss (piem. kultūras pieminekļi).

C: Attiecībā uz iesniegumiem, kuros krīzes pabalsts nav attiecināms, bet komisija atzīst, ka atbalstu būtu nepieciešams sniegt, atbalsta sniegšanai ir piesaistāma biedrība “Tavi Draugi” un tai saziedotais finansējums.

Minētā biedrība būs izstrādājuši vienotu pieteikšanās sistēmu, lai saņemtu vajadzīgo atlikušo palīdzību. Piemēram, jumta tāme ir par 15 tūkstošiem, no kuriem, piemēram 5000 segs no pašvaldības līdzekļiem, pašiem ir 5000, tad biedrība varēs caur koppasūtījumiem vai kopprojektiem dabūt vai nu uzstādīšanu vai materiālus par labākām cenām.