Zaļās ziņas

Kopš depozīta sistēmas darbības sākuma 1. februārī  populārākie iepakojumu veidi, ko iedzīvotāji nodevuši depozīta sistēmā, ir PET pudeles un alumīnija skārdenes.

Depozīta sistēmā iekļauti tāda sortimenta dzērienu iepakojumam  kā dzeramais ūdens, bezalkoholiskie dzērieni, alus, dzērieni ar zemu alkohola saturu (sidrs, kokteiļi u.c.).

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk - VARAM) sadarbībā ar Finanšu ministriju un Valsts kasi ir izstrādāts metodiskais materiāls “Iepakojuma apsaimniekošana un depozīta iepakojuma uzskaite valsts un pašvaldību institūcijās”. Metodiskais materiāls ir publicēts VARAM tīmekļvietnē.