Projektu konkursi
ZIVJU FONDS

Informējam, ka 18.01.2023. oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” tika izsludināta projektu iesniegumu iesniegšanas 2023. gada pirmā kārta šādiem Zivju fonda pasākumiem (pasākumu nosaukumi saīsināti):

Pasākums

Pieteikšanās termiņš

Kārtai pieejamais finansējums

zinātniskās pētniecības programmas un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā

01.04.2023.

50 000 EUR

zivju resursu pavairošana un atražošana

10.03.2023.

300 000 EUR

zivju resursu aizsardzība

01.04.2023.

357 000 EUR

sabiedrības informēšana

17.02.2023.

180 000 EUR

dalība starptautiskos pasākumos

17.02.2023.

30 000 EUR

pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšana zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību nodrošināšanā

30.04.2023.

2000 EUR

Sīkāku informāciju par pieteikšanās nosacījumiem lūdzam skatīt sludinājumā “Latvijas Vēstnesī”: ŠEIT

Projekta iesniegumu un pārējos dokumentus jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta  elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS). Saite uz informāciju par projektu iesniegšanu Lauku atbalsta dienesta mājas tīmekļvietnē: ŠEIT

Nepieciešamības gadījumā lūdzam sazināties ar Lauku atbalsta dienesta Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamentu (tālr. 25409034).

 

Informāciju sagatavoja:

Jānis Ābele

Zivsaimniecības departamenta

Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļas

vecākais eksperts