Tūrisma ziņas
turisma_uznemeju_tiksanas.png

08.11.2022

2022.gada 27. oktobrī “Zoltners” konferenču zālē norisinājās Dobeles novada Tūrisma uzņēmēju rudens tikšanās. Par uzņēmēju tikšanos ar saviem iespaidiem dalās Dobeles novada tūrisma objektu uzņēmejas un pārstāves.

Paula Cēsniece uzņēmuma SIA “Glamping Tervete” īpašniece un vadītāja, Vecauces pils pārvaldniece Inese Kaminska un Agnija Berķe, Pētera Upīša Dārzkopības muzeja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja.

  • Kādi ir jūsu iespaidi pēc vakardienas Dobeles novada tūrisma uzņēmēju  tikšanās?

Tūrisma uzņēmējas atzina, ka tikšanās 27.oktobrī bija noderīga, jo tika iepazīti citi novada uzņēmēji, tikšanās bijusi ļoti pozitīva. Agnija Berķe :”Vienmēr ir iedvesmojoši satikt savas nozares pārstāvjus, kuri savu darbu dara ar ārkārtīgi lielu aizrautību un mīlestību, kā arī dalās savos pieredzes stāstos.” Uzņēmējas novērtēja arī pasākuma vadītāju . Paula Cēsniece: “Īpaši uzrunāja Mārtiņa Eņģeļa rādītā prezentācija un piemēri par to, kā labāk uzrunāt un piesaistīt klientu.”

  • Vai,pēc jūsu domām, šādas tikšanās veicina savstarpējo sadarbību starp Dobeles novada tūrisma uzņēmējiem?

Paula Cēsniece uzskata, ka :”Tikai lekcijas to nevar veicināt, vajag kopīgi darboties un iepazīties.” Tikšanās dalībnieces novērtēja koprades darbnīcu, kurā uzņēmēji tika sadalīti komandās ar uzdevumu risināt dažādu tūrisma nišu riskus. Agnija Berķes secinājumi:” Tā ir leiliska iespēja caur citu pieredzes stāstiem izdarīt secinājumus par savu darbību,savā ziņā tas kalpo kā iedrošinājums idejas realizācijai vai atziņa, ka tas nestrādās.” Koprades darbnīca veicināja savsatrpējas sarunas un ideju apmaiņu, Inese Kaminska :” Darbs grupās ar kopēju uzdevumu, kā vienmēr, atraisa un satuvina.”

  • Ko ieguvāt un vai to pielietosiet turpmāk tūrisma attīstībā?

Kopumā uzņēmējas uzzināja aktuālo informāciju par šī brīža tūrisma aktualitātēm Dobeles novadā. Paula Cēsniece savā uzņēmumā veicinās jaunu klientu piesaisti visa gada garumā, cenšoties sevi vairāk prezentēt un parādīt sociālajos tīklos. Agnija Berķe vēlas rast sadarbības ar citiem tūrisma uzņēmējiem, lai “nesezonu” pārvērstu par “sezonu”. Toties Inese Kaminska novērtē zināšanu atsavidzināšanu un iezīmē, ka vienmēr šādos pasākumus izgaismojās kāda ideja.

Informāciju sagatavoja
Nora Ziemele
Dobeles novada TIC klientu apkalpošanas speciāliste.