Pašvaldības ziņas
Iedzīvotāju tikšanās Dobeles novadā

Turpināsies Dobeles novada pašvaldības rīkotās "Iedzīvotāju tikšanās" 

27.maijā - Anneniekos, Pagasta pārvaldē

28.maijā - Augstkalnē, Augstkalnes pamatskolā