Projektu konkursi
Te ir finansējums

Aicinām iesniegt projektus finansējuma saņemšanai divos Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) Jaunā Eiropas Bauhaus uzsaukumos iedzīvotāju iniciatīvām un publiskās telpas kopradei.

Finansējums ilgtspējīgām, skaistām un iekļaujošām iedzīvotāju iniciatīvām 
(Connect NEB Call for proposals to advance sustainable, beautiful, and inclusive initiatives)

Projektus var pieteikt jebkura juridiska persona (tikai viens pieteicējs)

Finansējuma lielums – 80 % (līdz 15 000 eiro) no kopējās projekta summas

Pieteikšanās termiņš – 29. septembris

Tiešsaistes infosesija – 31. jūlijā plkst. 11.00 (plkst. 10.00 CET)

Finansējums tiks piešķirts iedzīvotāju iniciatīvām, kas risina Eiropas pilsētu, piepilsētu un lauku problēmas ar fokusu uz ilgtspēju, skaistumu (pieredzes kvalitāti) un iekļaušanu.

Pilns uzsaukuma teksts un noteikumi


Finansējums publiskās telpas kopradei
(Co-create NEB Call for proposals to build sustainable, beautiful and inclusive public space)

Projektus var pieteikt jebkura juridiska persona partnerībā ar pašvaldību, reģionu vai pašvaldības iestādi (kopā 2 līdz 4 partneri)

Finansējuma lielums – 75 % (līdz 45 000 eiro) no kopējās projekta summas

Pieteikšanās termiņš – 16. oktobris

Tiešsaistes infosesija – 31. jūlijā plkst. 12.00 (plkst. 11.00 CET)

Finansējums tiks piešķirts publiskās telpas projektiem, kas risina Eiropas pilsētu, piepilsētu un lauku problēmas ar fokusu uz ilgtspēju, skaistumu (pieredzes kvalitāti) un iekļaušanu.

Pilns uzsaukuma teksts un noteikumi

Piedaloties EIT uzsaukumos 2022. gadā, finansējumu vai tehnisko atbalstu iedzīvotāju iesaistei un kopradei saņēma Latvijas projekti no Liepājas, Alūksnes, Cēsīm un Aizputes.

 

Informāciju sagatavoja:
Jaunā Eiropas Bauhaus Latvijas kontaktpunkts Latvijas Arhitektu savienībā