Atkritumu apsaimniekošanas maksa

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome apstiprinājusi jaunus sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi” poligonā „Brakšķi-2.kārta, 3. un 4.sektors”. Tarifi apstiprināti pie dažādām Dabas resursu nodokļa par atkritumu apglabāšanu (DRN) likmēm. Jaunais tarifs 53,63 EUR/t[1] stāsies spēkā no 2019. gada 18. februāra un attieksies uz tiem komersantiem un individuālajiem atkritumu piegādātājiem, kas nešķirotus sadzīves atkritumus nodod apglabāšanai sadzīves atkritumu poligonā „Brakšķi-2.kārta, 3. un 4.sektors”.

Sākotnējā tarifu projekta iesniegšana bija saistīta ar izmaiņām Atkritumu apsaimniekošanas likumā un tarifu aprēķināšanas metodikā, bet 2018. gadā notika būtiskas izmaiņas, kas ietekmēja tarifu projekta aprēķinu – uz poligonu atvestā atkritumu apjoma pieaugums saistībā ar otra Zemgales atkritumu apsaimniekošanas reģiona poligona „Grantiņi” krātuves piepildījumu; jaunu pamatlīdzekļu iegāde šķirošanas procesa efektivizēšanai un ar to saistītā jaunu finanšu līzinga līgumu noslēgšana; mainījās darba samaksas nodokļu politika; tika noslēgti jauni līgumi par specializētā autotransporta un tehnikas nomu, par elektroenerģijas un siltumenerģijas piegādi, par infiltrāta transportēšanu un nodošanu attīrīšanai, par tālākai pārstrādei sagatavotā no atkritumiem iegūtā kurināmā nodošanu u.c.  

SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi” 2018.gada 5. janvārī, nosūtot paziņojumu par tarifu projekta iesniegšanu Regulatoram, informēja tās Zemgales atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldības, kurās radītie sadzīves atkritumi nonāk poligonā „Brakšķi-2.kārta, 3. un 4.sektors” - Jelgavas pilsētas un Jelgavas, Dobeles, Auces, Tērvetes, Ozolnieku, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada pašvaldības.

Savukārt, lai izzinātu atkritumu apglabāšanas pakalpojuma lietotāju viedokli par iesniegto tarifu projektu, Regulators 2018. gada 11. maijā SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi” konferenču zālē, Jelgavā rīkoja uzklausīšanas sanāksmi. Tajā piedalījās komersanta pārstāvji, sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma lietotāji un pašvaldību pārstāvji.

Izvērtējot SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi” tarifu projektu un to veidojošo izmaksu un ieņēmumu pamatojumu, Regulators secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu komersanta sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma izmaksas.

SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi” reģistrēta 2004.gada 27.septembrī, un tās kapitāldaļu turētāji ir Jelgavas pilsētas dome (51%) un SIA „KULK” (49%). Komersants darbojas pamatā atkritumu apsaimniekošanas nozarē, apsaimniekojot sadzīves atkritumu poligonu „Brakšķi-2.kārta, 3. un 4.sektors”, nodrošinot Jelgavas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (savākšana, pārvadāšana un nogāde uz atkritumu poligonu), kā arī ražošanas un lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanu. Komersants nodrošina arī pārvietojamo tualešu nomu un apsaimniekošanu.

Tarifi apstiprināti ar DRN bez Pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Apstiprinātie tarifi stāsies spēkā 18. februārī.

Plašāka informācija par apstiprināto tarifu projektu pieejama Regulatora tīmekļvietnes sadaļā: Par SPRK/ Sabiedrības līdzdalība/ Uzklausīšanas sanāksmes/ Tarifu projekta kopsavilkums: