Sabiedrības ziņas
275609582_1125291214914920_7260248262961391086_n.jpg

2021. gada maijā durvis vēra un nu jau gadu darbojās Interreg Latvijas- Lietuvas pārrobežu programmas 2014.-2020. gadam projekta “Daudzfunkcionālo centru – vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība” jeb angliski “Octopus”  ietvaros izveidotais dienas centrs “Baltā māja”  Miera ielā 16, Aucē, kurš darbojas kā Dobeles novada Sociālā dienesta struktūrvienība. Gada laikā, kopš dienas centrs “Baltā māja” darbojas, to ir ļoti iemīļojuši vietējie Auces bērni un viņu ģimenes. Šeit katrs atrod sev nodarbi. Dienas centrs piedāvā uzspēlēt galda spēles, izveidot mīļu un skaistu dāvaniņu vai kartiņu kādam īpašam cilvēkam, kuru vēlas iepriecināt, gleznot kā īsti mākslinieki uz molberta, uzspēlēt video spēles, novusu vai galda futbolu. Doties dienas centra pagalmā, kad saule lutina un piedalīties stafetēs (dvieļu bolis, stafete ar karotēm un daudzas citas interesantas). Pavasara saule katru apmeklētāju vilina uzspēlēt futbolu. Katra diena centrā piepilda bērnu smiekli, čalas. No rīta, kad bērni vēl skolā, uz dienas centru nāk pieaugušie un seniori, kuriem palīdzēt aizpildīt internetā kādu pieteikuma forma, kaut ko ieskenēt vai atnākt noskatīties filmu. Kā zināms cilvēkiem ar īpašām vajadzībām patīk nelielas kompānijas, kurās atrast kopīgas sarunas, izmanto iespēju noskatīties sev interesējošas video pamācības. Arī seniori savas tikšanās rīko dienas centra telpās.

Vairāk informācijas par dienas centra aktivitātēm: https://www.facebook.com/balta.maja.9 

Kontakti:  Mob.t. 28344076; e-pasts: aucebaltamaja@gmail.com

Projekts “OCTOPUS” tiek īstenots Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014-2020, tas tiks īstenots no 2020. gada jūnija līdz 2022. gada novembrim. Projekta kopējais budžets ir 705 573,37 EUR (t.sk. ERAF finansējums 599 737,33 EUR).

Informācija par projektu “Octopus”:

https://dobele.lv/lv/content/daudzfunkcionalo-centru-vietejas-kopienas-socialas-ieklausanas-un-izaugsmes-veicinataju

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Dobeles novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

www.latlit.eu  / www.europa.eu

interreg_0.png

 

Informāciju sagatavoja: Projektu vadītājs Ilmārs Matvejs un dienas centra “Baltā māja” vadītāja Dana Ļaskovska.

Foto no Dienas centra “Baltā māja” arhīva.