Sabiedrības ziņas
SADALES TĪKLS

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un drošu elektroenerģijas piegādi klientiem, AS "Sadales tīkls" regulāri apseko elektrotīklu un novērtē tā tehnisko stāvokli. Ja ir nepieciešams, mūsu darbinieki vai sadarbības partneris, ar kuru ir noslēgts līgums, veic elektrolīniju un iekārtu apkopi, remontu vai citus uzturēšanas darbus.

Jūsu klātbūtne īpašumā darbu veikšanas laikā nav obligāta, bet ir jānodrošina piekļuve elektrolīnijai vai iekārtai, ja tā nav brīvi pieejama.

Informējam, ka plānojam veikt darbus elektrotīklā, kuru laikā tiks skarts Jūsu īpašums (-i):

 

Objekta adrese

Kadastra Nr.

 

Jakubs, Vītiņu pagasts, Dobeles novads

46940040096

 

Bungas 84, Vītiņu pagasts, Dobeles novads

46940040074

 

Strautmaliņas, Vītiņu pagasts, Dobeles novads

46940040041

 
 

Plānotais darbu veikšanas laiks:

08.02.2023 - 09.02.2023

 

Darbu veicējs un kontaktpersona:

AS "Sadales tīkls", Kaspars Jansons, tālrunis 26510670

   

(darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00)

 

Darbu identifikācijas Nr.:

IO-201321

 

 

 

 

Objekta adrese

Kadastra Nr.

 

Tērvetes skola-Tērvetes kapi, Tērvetes pagasts, Dobeles novads

46880030228

 
 

Plānotais darbu veikšanas laiks:

15.02.2023 - 17.02.2023

 

Darbu veicējs un kontaktpersona:

AS "Sadales tīkls", Kaspars Jansons, tālrunis 26510670

   

(darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00)

 

Darbu identifikācijas Nr.:

IO-235477

 

 

 

Objekta adrese

Kadastra Nr.

 

Saulītes, Annenieku pagasts, Dobeles novads

46420020095

 

Annenieku centrs, Annenieku pagasts, Dobeles novads

46420020064

 
 

Plānotais darbu veikšanas laiks:

06.02.2023 - 06.02.2023

 

Darbu veicējs un kontaktpersona:

AS "Sadales tīkls", Kaspars Jansons, tālrunis 26510670

   

(darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00)

 

Darbu identifikācijas Nr.:

REM-119276

 

 

 

Objekta adrese

Kadastra Nr.

 

Annenieku darbnīcas, Annenieku pagasts, Dobeles novads

46420020175

 
 

Plānotais darbu veikšanas laiks:

07.02.2023 - 07.02.2023

 

Darbu veicējs un kontaktpersona:

AS "Sadales tīkls", Kaspars Jansons, tālrunis 26510670

   

(darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00)

 

Darbu identifikācijas Nr.:

REM-119276

 

Ja pirms darbu uzsākšanas ir nepieciešams vienoties par iekļūšanu īpašuma teritorijā, INFORMĒJIET kontaktpersonu.

Mums ir svarīga darbu izpildes kvalitāte, tāpēc, ja konstatējat trūkumus pēc darbu pabeigšanas (piemēram, nav sakārtota teritorija) un ir nepieciešams tos novērst, ZVANIET kontaktpersonai vai piesakiet AS “Sadales tīkls” mājas lapā www.sadalestikls.lv.

Papildu informācija par tiesību normām, kuras nosaka AS "Sadales tīkls" un zemes īpašnieku atbildību:

  • Aizsargjoslu likuma 61.panta vienpadsmitā daļa – Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nodrošina objekta īpašniekam vai valdītājam piekļuvi objektam un tā aizsargjoslai, lai varētu nodrošināt aizsargjoslas uzturēšanu un veikt attiecīgā objekta ekspluatācijai, remontam, atjaunošanai un pārbūvei nepieciešamos darbus.
  • Enerģētikas likuma 23.panta pirmā daļa – Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nedrīkst veikt darbības, kas varētu kavēt energoapgādes komersantu veikt nekustamajā īpašumā esošo objektu pārbūvi, atjaunošanu vai ekspluatāciju.