Sabiedrības ziņas
Dzimtsaraksti

Dzimšana
2022. gadā novadā reģistrēti 217 jaundzimušie (2021. – 333), tai skaitā:
- agrākajā Auces novadā – 41 (Aucē – 14);
- agrākajā Dobeles novadā – 157 (Dobelē – 76);
- agrākajā Tērvetes novadā – 19 (Tērvetē – 11).
Zēni dzimuši vairāk – 116, meitenes – 101.
Joprojām liels ir to bērnu skaits, kuri tiek reģistrēti, nosakot paternitāti – 125, laulībā dzimuši bērni – 85, bet 7 bērnu pirmajā dzimšanas dokumentā ir ieraksts tikai par māti. Aizvadītajā gadā reģistrēti arī 3 dvīņu pāri.


Biežāk liktie vārdi:
- zēniem: Olivers, Lūkass, Alberts, Markuss;
- meitenēm: Amēlija, Sofija, Šarlote, Emīlija.
Visvairāk jaundzimušo reģistrēti martā un maijā, vismazāk - aprīlī un decembrī.
Atņemtas aizgādības tiesības aizvadītajā gadā 17 bērnu vecākiem atņemtas aizgādības tiesības (2021. – 19 bērnu vecākiem).


Laulība
2022. gadā juridisku “jā” vārdu viens otram teica 161 pāris (2021. – 157, 2020. – 104 pāri), bet 58 pāru laulība tika šķirta. 5 pāri laulību reģistrējuši baznīcā – Annenieku un Dobeles luterāņu draudzē pa 2 pāriem, Bērzes luterāņu draudzē 1 pāris. Izbraukuma laulībām vispieprasītākā vieta aizvadītajā gadā bija Dobeles Pils, pavasarī Ceriņu dārzs, bet precēties gribētāji izvēlējās arī viesnīcu “Zoltners”,atpūtas kompleksu “Niedras”, kā arī interesantas un sakoptas vietas novadā, piemēram, precēties gribētāju dzimtas mājas, “Ceļa Ēzeļi”, “Parūķis”. Kāzu mēneši joprojām ir jūlijs, augusts, septembris, un viesu skaita tendence nemainīga – 20 līdz 30 ciemiņi.

Miršana
2022. gadā reģistrēts 383 cilvēku miršanas fakts (2021. – 435), tai skaitā:
- agrākajā Auces novadā – 93 (Aucē – 36);
- agrākajā Dobeles novadā – 245 (Dobelē – 88);
- agrākajā Tērvetes novadā – 45 (Tērvetē – 19).
Sievietes mirušas vairāk – 199, vīrieši – 184.Visvairāk nāves gadījumi reģistrēti martā, februārī, maijā, decembrī, vismazāk – janvārī un jūnijā. Visbiežāk ārsta izsniegtajās medicīnas apliecībās rakstītais nāves cēlonis bija sirds un asinsvadu slimības un vēzis.


Vārda, uzvārda maiņa
Aizvadītajā gadā pieaudzis to cilvēku skaits, kuri dažādu iemeslu dēļ mainīja savu vārdu vai uzvārdu vārda un uzvārda maiņas ceļā. Ja 2020. gadā 12 cilvēki mainīja savu uzvārdu, 2021. gadā – 10, tad 2022. gadā 21 cilvēks vārda un uzvārda maiņas ceļā tika pie vārda vai uzvārda, kuru pats izvēlējās. Par pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas 
pabalstiem 2022. gadā.

Saskaņā ar Dobeles novada domes saistošajiem noteikumiem nr. 11 “Par Dobeles 
novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas 
pabalstiem” Dzimtsarakstu nodaļas darbinieces pieņēma lēmumus par dažādu pabalstu piešķiršanu:
- 217 jaundzimušo bērnu vecākiem tika izmaksāts piedzimšanas pabalsts 200 eiro, bet 3 dvīņu vecākiem 600 eiro;
- 11 pāri, kuri svinēja Zelta kāzas, saņēma pašvaldības sveicienu – 100 eiro;
- 55 novada iedzīvotāji, kuri aizvadītajā gadā svinēja savu 90 vai 95 gadu dzīves jubileju, tika sveikti ar 50 eiro, bet 4 kundzes, kuras svinēja savus 100, tika sveiktas ar 100 eiro;
- 25 Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem aizvadītā gada aprīlī tika izmaksāti 60 eiro;
- 153 politiski represētās personas novembrī saņēma pašvaldības pabalstu 60 eiro;
- 53 mirušo cilvēku tuviniekiem tika izmaksāts apbedīšanas pabalsts – kopējā summa 16950 eiro, jo mirušās personas nebija sociāli apdrošinātas, un pašvaldības maksimālais 
pabalsts šādā gadījumā ir 430 eiro.

 

Informāciju sagatavoja:

Inese Strautmane, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja