Izglītības ziņas
sveikšana

17. maijā Dobeles pilī notika Dobeles novada izglītības iestāžu zinošāko, veiksmīgāko un radošāko skolēnu godināšana. Uz pasākumu skolēnus, viņu pedagogus un skolas direktorus bija aicinājis Dobeles novada domes priekšsēdētājs Ivars Gorskis un priekšsēdētāja vietnieks Guntis Safranovičs, lai kopā ar Izglītības pārvaldes vadītāju Aiju Didrihsoni godinātu un Dobeles novada pašvaldības vārdā izteiktu Pateicību skolēniem par izciliem un augstiem sasniegumiem Valsts un Zemgales reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs. Vienlaikus pasākumā tika godināti arī pedagogi, kas skolēnus atbildīgi sagatavoja un iedvesmoja, paldies izskanēja arī izglītības iestāžu direktoriem, kas motivēja un atbalstīja gan skolēnus, gan skolotājus.

Savā uzrunā Domes priekšsēdētājs akcentēja: “Šodien ir īpaša diena ne tikai jums, cienījamie skolēni un pedagogi, bet arī pašvaldībai, jo mums ir pamats lepoties ar jūsu visu sasniegumiem, kas panākti ar neatlaidīgu un smagu darbu, jo kā zināms sasniegumu pamatā ir ne tikai talants, bet arī rūpīgs darbs, ko ieguldījuši skolēni kopā ar saviem skolotājiem un vecākiem.

Man ir patiess prieks un lepnums par jums un es ar cerībām skatos nākotnē, jo jūs būsiet tie, kuri turpinās mūsu novada un valsts attīstību.”

Šiem vārdiem sekoja sirsnīgs rokas spiediens un Pateicība par ieguldīto darbu:

Dobeles 1. vidusskolas kolektīvam un direktorei Sarmītei Šultei, kā arī:

 • Rodrigo Feceram par iegūto 3. vietu Zemgales reģiona Latviešu valodas un literatūras olimpiādē.  Pateicība skolotājai Inesei Allei.
 • Amēlijai Laimiņai par iegūto 3. vietu Zemgales reģiona Latviešu valodas un literatūras olimpiādē. Pateicība skolotājai Marinai Alsbergai.

Dobeles sākumskolas kolektīvam un direktorei Vivitai Dolotovai, kā arī

 • Samantai Šenbrūnai par iegūto 1.vietu Zemgales reģiona Latviešu valodas un literatūras olimpiādē. Pateicība skolotājai Ivetai Stankevičai.

Dobeles Valsts ģimnāzijas kolektīvam un direktorei Inesei Didžei, kā arī :

 • Enrikam Birzem par iegūto III pakāpes diplomu un bronzas medaļu valsts Vēstures olimpiādē. Pateicība skolotājai Aijai Prokopovai.
 • Endijam Dozbergam par iegūto III pakāpes diplomu un bronzas medaļu valsts Matemātikas olimpiādē. Pateicība skolotājai Aivai Ritumai.
 • Raineram Mozulim par iegūto III pakāpes diplomu un bronzas medaļu valsts Bioloģijas olimpiādē. Pateicība skolotājai Gitai Heisterei.
 • Edgaram Mihaļenko par iegūto Atzinību valsts Bioloģijas olimpiādē. Pateicība skolotājai Gitai Heisterei.
 • Agnetei Saulei par iegūto III pakāpes diplomu valsts Zinātniskās pētniecības darbu konferencē. Pateicība skolotājai Inetai Žeierei.

Augstkalnes pamatskolas kolektīvam un direktorei  Ievai Krūmiņai, kā arī:

 • Agatei Misulei par iegūto I pakāpes diplomu un zelta medaļu valsts Vēstures olimpiādē. Pateicība skolotājai Inesei Blūmai.

Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas kolektīvam un direktoram Romānam Griškevičam, kā arī

 • Rebekai Renātei Meļehovai par iegūto 1. vietu un zelta medaļu augstas profesionālās meistarības demonstrējumā nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursā Skills 2023 Latvija pusfinālā un finālā. Pateicība skolotājai Ivetai Čerpinskai.

Vienlaikus pasākumā pašvaldības vadītāji godināja arī Dobeles novada skolu izcilniekus - izlaiduma klašu (6., 9. un 12.) skolēnus, kā arī izteica Pateicību izglītības iestāžu vadītājiem par kolektīvo ieguldījumu skolēna izcilības veidošanā.

Dobeles novada pašvaldības Pateicības tika pasniegtas:

 • Auces vidusskolas direktorei Indrai Špelai un 9. klases skolniecei Annai Marijai Smilai,
 • Gardenes pamatskolas direktorei Evitai Piragai un 6. klases skolniecei Katrīnai Cehanovičai, kas mācības turpinās Valsts ģimnāzijā, un 9. klases skolniecei Arīnai Rimdenokai,
 • Penkules pamatskolas direktorei Dacei Melbārdei un 9. klases skolniekam Gustavam Kārlim Kuģim.

Godināšanas pasākuma noslēgumā ikvienam izskanēja veltījuma vārdi un muzikāls sveiciens no latviešu dziesminieka un komponista Jāņa Holšteina-Upmaņa.

“Katrs mācību gads mūsu atmiņā paliek ar ko īpašu – cilvēkiem, notikumiem, sasniegumiem, jaunu ideju un ieceru īstenošanos, reizēm arī ar grūtībām un problēmām, kuras piedzīvotas un pārvarētas. Šie skolēni ir pierādījums tam, ka ar lielu darbu, uzcītību, zinātkāri un radošumu var sasniegt daudz.” Ar šādiem vārdiem Izglītības pārvaldes vārdā paldies ikvienam klātesošajam teica metodiķe Sarmīte Dude.

Informāciju sagatavoja Sabiedrisko attiecību nodaļa

Foto: Sabiedrisko attiecību nodaļa