Pašvaldības ziņas
pēc vētras

🔴Dobeles novada pašvaldība vērš uzmanību, ka iesniegumu iesniegšanas termiņš par vētras postījumu finansējuma piešķiršanu ir 25. SEPTEMBRIS!

ABC plāns

Vētras postījumā cietušo mājsaimniecību īpašniekiem/to pilnvarotām personām, kas vēl to nav izdarījuši, līdz norādītajam termiņam joprojām aicināti iesniegt:

- Iesniegumu par finansiālo pabalstu piešķiršanu (pārvaldēs, sociālajā dienestā vai elektroniski , nosūtot uz soc.dienests@dobele.lv) https://www.dobele.lv/.../informacija-iedzivotajiem-par...

SVARĪGI: Daudzdzīvokļu mājas kopīpašnieku vārdā vienu kopēju iesniegumu finansiālā pabalsta saņemšanai aizpilda mājas apsaimniekotājs, mājas vecākais vai kopsapulcē izvēlēts pārstāvis. Iesniegumam jāpievieno atbilstošs sapulces protokols.

Iesnieguma veidlapa un protokola paraugs atrodami: https://www.dobele.lv/.../informacija-iedzivotajiem-par...

 

Par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanas kārtību Dobeles novadā

Atgādinām, ka Dobeles novada domes Saistošie noteikumi Nr.6, papildus šobrīd izmaksājamam pabalstam vētrā nopostīto dzīvojamo māju jumtu un logu atjaunošanai, paredz arī citus pašvaldības sniegtos sociālās palīdzības pabalstu veidus, tai skaitā arī pabalstu krīzes situācijā.

            Pabalstam krīzes situācijā var pieteikties mājsaimniecība (persona), kura atbilst visiem sekojošiem kritērijiem:

  • katastrofu vai citu ārējo notikumu dēļ tai vairs nav iespēju izmantot ierastos problēmu risināšanas veidus;
  • pati saviem spēkiem tā nespēj pārvarēt krīzes radītās sekas, nepieciešama materiālā palīdzība;
  • deklarējusi savu dzīvesvietu Dobeles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Lai pieteiktos pabalstam:

  • Persona iesniedz iesniegumu
  • Aprakstu par vētras radītajiem bojājumiem, zaudējumiem;
  • Aprēķinu par zaudējumu apmēru.

Jautājumu gadījumā zvanīt: