Projekts "Gunitas Zariņas monogrāfijas"

Projekta mērķis ir sagatavot Gunitas Zariņas monogrāfiju “Dobeles 14. -17. gs. iedzīvotāji” publicēšanai un veicamie uzdevumi ir: latviskā teksta rediģēšana, teksta tulkošana angļu valodā, angliskā teksta rediģēšana, attēlu apstrāde publicēšanai, teksta maketēšana un vāka un grāmatas mākslinieciskais noformējums.

Dr. hist. Gunitas Zariņas pētījuma ietvaros ir veikti Dobeles senkapu galvaskausu mērījumi, novērtēta galvaskausu morfoloģija, aprēķināts pieaugušo iedzīvotāju garums, novērtēts zobu sistēmas stāvoklis, kā arī fiksētas skeleta pataloģijas, traumas, vielu maiņas traucējumi un ir izdarīti nozīmīgi secinājumi un novēroti vēl neatklāti fakti, kas atklāj daudz jauna par Dobeles 14.-17. iedzīvotāju - zemgaļu pēcteču dzīvi

Zemgales plānošanas reģiona projekta konkursa “Zemgales vēsturiskās zemes kultūras programmas 2023” mērķi ir veicināt kvalitatīva un daudzveidīga kultūras piedāvājuma pieejamību sabiedrībai un jaunradi Zemgales vēsturiskajā zemē un veicināt Zemgales vēsturiskās zemes kultūras daudzveidības saglabāšanu un attīstību. Šajā konkursā tika iesniegti 48 projekti no kuriem finansiālu atbalstu saņēms 21 projekts par kopējo summu 74400,00 eiro.

Projekts "Gunitas Zariņas monogrāfijas"
Projekts "Gunitas Zariņas monogrāfijas"

Informāciju sagatavoja:

Anete Muceniece

Projektu vadītāja

Dobeles novada muzejs

Brīvības iela 7, Dobele, LV-3701

www.dobelesmuzejs.lv