Kultūras ziņas
k/n

Dobeles novada pašvaldība aicina biedrības iesniegt projektu kultūras jomā, lai attīstītu jaunus kultūras produktu vai pakalpojumus, saglabāt un attīstīt tradīcijas novadā. Vēl līdz 2023.gada 3.aprīlim iespējams pieteikties projektu konkursā finansiālajam atbalstam kultūras projektiem Dobeles novadā un viena projekta maksimālā atbalstāmā summa – 1 200 euro, kas ir lielāka nekā pagājušajā gadā, informē Dobeles novada Kultūras pārvaldes vadītāja Nadežda Čerpaka.

Finansējuma piešķiršanas mērķis ir sekmēt kultūras pasākumu un kultūras produktu pieejamību Dobeles novada iedzīvotājiem, un veicināt novada iedzīvotāju aktivitāti un radošumu caur kultūras pasākumiem un kultūras produktu attīstību. Kā arī finansējums tiek piešķirts ar mērķi uzturēt un attīstīt kultūras tradīcijas Dobeles novadā. Tāpat tas ļauj popularizēt Dobeles novadu, stiprināt kopienas, iesaistot tās kultūras pasākumu vai kultūras produktu veidošanā un attīstībā.

Projekta pieteikumus var iesniegt: biedrības un nodibinājumi (NVO), kuru iesniegtie projekti atbilst finansējuma piešķiršanas mērķiem un kuru juridiskā adrese ir Dobeles novada administratīvajā teritorijā, kā arī fiziskas personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Dobeles novada administratīvajā teritorijā un kuru iesniegtie projekti ir par izpētes un jaunrades procesiem un atbilst finansējuma piešķiršanas mērķiem, tāpat arī iedzīvotāju iniciatīvu grupas, kuru dalībnieki ir Dobeles novada iedzīvotāji un kuras projektus īstenos Dobeles novada administratīvajā teritorijā.

Projektu īstenošanas laiks paredzēts līdz 2023.gada 15. decembrim.

Kā stāsta N.Čerpaka, 2022.gadā projektu iesniedzēju vidū bija gan biedrības, gan fiziskas personas. Finansējuma piesaiste deva iespēju biedrībām veidot uz kopienu vērstu kultūras projektus – veidot tematiskus vakarus, darbnīcas, gan kultūras pasākums jauniešiem, gan senioriem. Fiziska persona guva atbalstu grāmatas iespiešanai - Ruta Zimnoha “Vasaras piedzīvojums Penkulē”. Ar grāmatu var iepazīties Penkules bibliotēkā.

k. projekti

Informācija sagatavoja Dobeles novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa.