Projektu konkursi

Dobeles novada domes komisijas finansiālā atbalsta piešķiršanai kultūras un sporta nozarēs izsludina atklātu projektu konkursu finansiāla atbalsta saņemšanai kultūras un sporta projektiem Dobeles novadā.

Saskaņā ar spēkā esošajiem Dobeles novada domes apstiprinātajiem nolikumiem - Nolikums par finansiāla atbalsta saņemšanas kārtību sporta projektiem Dobeles novadā un Nolikums par finansiāla atbalsta saņemšanas kārtību kultūras projektiem Dobeles novadā - projektu pieteikumus drīkst iesniegt pretendenti, kuru juridiskā adrese ir Dobeles novada administratīvās teritorijas robežās (līdz 01.07.2021).

Projektu realizācijas laiks no 2021. gada 1. septembra  līdz 2022. gada 31. martam.

Viena projekta maksimālā atbalstāmā summa ir:

  • Kultūras projektiem EUR 600.00;
  • Sporta projektiem EUR 1000.00.

Projekti jāiesniedz laikā no 2021. gada 15. jūlija līdz 2. augustam plkst. 16.00 Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldē, Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV3701, vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu sūtīt uz e-pasta adresi: liga.freiberga@dobele.lv.

Papildus informācija:

Līga Freiberga

Dobeles novada Kultūras pārvaldes lietvede - Baznīcas iela 6, Dobele
liga.freiberga [at] dobele.lv