Būvvaldes ziņas Kultūras ziņas
pilsdrupas

2021.gada decembrī Dobeles novada pašvaldība veiksmīgi noslēdza Dobeles pils kapelas konservācijas un pārbūves darbus atklājot jaunu tūrisma objektu Dobeles novadā. Taču neskatoties uz vērienīgajiem darbiem, darbs pie mūru konservācijas turpinās. Ir uzsākti darbi pie Dobeles Livonijas ordeņa pilsdrupu mūru konservācijas projekta izstrādes.

Dobeles novada Kultūras pārvalde sadarbībā ar Dobeles novada Būvvaldi ir apsekojusi Dobeles Livonijas ordeņa mūrus un konstatējusi, ka klimata ietekmē ir notikusi erozija, kas šobrīd arī satrauc Dobeles novada iedzīvotājus.

pilsdrupas

Šobrīd ir izstrādāts plāns, kas norāda uz bīstamām vietām pils teritorijā. Izstrādātais plāns ir iesniegts jomas speciālistiem, kas sagatavos un iesniegs tāmes, lai izprastu darba apjomu un nepieciešamo finansējumu. Pēc tāmju saņemšanas Dobeles novada Kultūras pārvalde gatavos iepirkuma dokumentāciju darbu veikšanai.

Šobrīd Dobeles novada pašvaldības Komunālā nodaļa ir sagatavojusi  informatīvās plāksnes, kas izvietotas Dobeles Livonijas ordeņa pilsdrupu teritorijā, kā arī ir novilktas lentes, teritorijas ierobežošanai. Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem, atbildīgiem un ievērot brīdinājuma zīmes.

 

Informāciju sagatavoja Nadežda Čerpaka, Dobeles novada Kultūras pārvalde