Pašvaldības ziņas
afiša

2022. gada no 24.-28.oktobrim ,,Pilsētas mājā’’ norisināsies divas dienas nometnes – viena 1.klases skolēniem un otra 2.-4.klases skolēniem. Nometnēs bērni apgūs zināšanas un prasmes, kas saistītas ar veselīga dzīvesveida paradumu veidošanu ikdienā.

 Aicinām vecākus reģistrēt savu bērnu atbilstošajai nometnei. Pieteikšanās nometnēm norisināsies elektroniski no 10. oktobra pulksten 10.00. Dalībai katrā nometnē tiks uzņemti 20 ONLINE REĢISTRĀCIJAS ADRESĒ reģistrētie bērni. Priekšroka tiks dota bērniem, kuri nometni projekta ietvaros apmeklēs pirmo reizi. Dalība nometnēs ir bezmaksas. Par dalībnieka apstiprināšanu nometnē, tiks nosūtīts e-pasts vecākiem līdz 17.10.2022.

  1. Dienas nometne 1. klases skolēniem
    • No 24.-28. oktobrim - ,,Pilsētas mājā’’, Dobelē, Tirgus laukumā 6.
    • Pieteikšanās, atverot saiti.
  2. Dienas nometne 2.- 4. klases skolēniem.
    • No 24. -28. oktobrim - ,,Pilsētas mājā’’, Dobelē, Tirgus laukumā 6.
    • Pieteikšanās, atverot saiti.

Jautājumu gadījumā sazināties ar nometnes organizatori Andu Tivču pa tālr.  +371 22319919 vai rakstīt uz e-pastu anda.tivca@gmail.com

Nometnes norit Eiropas Savienības fonda projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Dobeles novada iedzīvotājiem” (Nr. 9.2.4.2/16/I/047) ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Iveta Vjatere
projekta vadītāja
28643755 | iveta.vjatere@dobele.lv