Jaunatne
JSPA

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) izsludina pieteikšanos mācību kursam "Mācības jaunatnes darbinieku Izcilības programmā" pašvaldību un nevalstisko organizāciju (NVO) darbiniekiem, kuri veic darbu ar jaunatni. Mācības notiks divās grupās no 2024. gada 4. septembra līdz 2025. gada 10. janvārim. Pieteikšanās atvērta līdz 2024. gada 19. jūlijam.

Izcilības programmas mērķis ir veicināt sistemātiska darba ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām attīstību pašvaldībās un NVO. Programmas pirmā grupa paredzēta darba ar jaunatni veicējiem pašvaldībās vai NVO, savukārt otrā grupa – tiem, kuri 2023. gadā apguva Izcilības mācību pirmās grupas programmu vai 2022. gada dalībniekiem, kuri pagājušajā gadā programmā nepiedalījās.

Programmas tēmas

Pirmās grupas dalībnieki apgūs zināšanas un prasmes, lai ikdienā strādātu un sniegtu atbalstu jauniešiem ar psihoemocionālām veselības problēmām, kultūras atšķirībām un jauniešiem, kuri tiek pakļauti diskriminācijas vai vardarbības riskiem. Dalībnieki izstrādās iniciatīvas sistemātiska darba ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām attīstībai vietējās kopienās.

Savukārt otrajā grupā būs iespēja iegūt padziļinātas zināšanas un prasmes, lai ikdienā spētu strādāt profesionāli un sniegt atbalstu jauniešiem ar ierobežotām iespējām. Tiks apskatītas tādas tēmas kā psihoemocionālā veselība un labbūtība, konfliktu risināšana un darbs ar jauniešiem, kuriem ir anti-sociāla vai riskanta uzvedība, kā arī atkarības. Dalībnieki izstrādās kopīgas iniciatīvas labās prakses piemēriem darbam ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām.

Mācību struktūra

Mācību programma ietvers četrus moduļus, kas palīdzēs dalībniekiem uzlabot zināšanas un izpratni par dažādām jauniešu ar ierobežotām iespējām grupām. Būs iespēja doties arī ārvalstu pieredzes apmaiņā. Plānotie datumi (abām grupām vienlaicīgi):

  • 1. modulis – 04.09.-06.09.2024.;
  • 2. modulis – 02.10.-04.10.2024.;
  • ārvalstu mācību vizīte Lietuvā 1.grupai (pēc izvēles 2.grupai) – 12.11.-14.11.2024.;
  • 3. modulis – 27.11.-29.11.2024.;
  • 4. modulis – 08.01.-10.01.2025.

Mācības notiks klātienē, un dalībniekiem tiks nodrošināti materiāli, uzturēšanās un ēdināšanas izmaksas, kā arī segti ceļa izdevumi ārvalstu mācību vizītei.

Pieteikšanās

Interesenti aicināti pieteikties līdz 2024. gada 19. jūlijam, aizpildot anketu – 1. grupa: https://forms.gle/1F3tUD1fSpsvreUf8 un 2. grupa: https://forms.gle/3vCiaChGFSi58Rhu9.

Papildu informācija par pieteikšanās un vērtēšanas kritērijiem, sasniedzamajiem rezultātiem, mācību saturu un citiem nosacījumiem pieejama JSPA tīmekļvietnē, sadaļā “Jaunatnes darbinieku izcilības programma”.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar JSPA Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas projektu koordinatori Agnesi Kalniņu (tālr. 67356253; e-pasts: agnese.kalnina@jaunatne.gov.lv).

 

Par JSPA

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministres pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību. JSPA administrē dažādas starptautiskas un valsts līmeņa programmas: “Erasmus+”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”, Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem “Eurodesk”, Eiropas skolu sadarbības tīklu “eTwinning”, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, kā arī projektus “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās” un “PROTI un DARI 2.0”.

 

Informāciju sagatavoja:
Egija Ļuļēna
JSPA Komunikācijas nodaļas vecākā komunikācijas speciāliste