Pašvaldības ziņas Sociālās ziņas
vizīte

Pagājušajā nedēļā Dobeles novada pašvaldības  Sociālā dienesta darbinieki  kopā ar domes deputāti-Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāju  Daci Reiniku   apmeklēja Jelgavas novada Daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru „Laipa”, lai smeltos pieredzi sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Centra  vadītāja  Gita Aizpure  dobelniekiem rādīja un stāstīja, kā tiek nodrošināts grupu dzīvokļu, dienas aprūpes centra  un specializēto darbnīcu pakalpojums.  

Ņemot vērā, ka 2024.gada sākumā darbu uzsāka jauna Dobeles novada Sociālā dienesta struktūrvienība Ādama ielā 2, Dobelē, kur tiek  piedāvāti  divi  sociālie pakalpojumi – grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums ēkas otrajā stāvā (10 vietas), kā arī specializēto darbnīcu pakalpojums ēkas pirmajā stāvā (16 vietas),  Sociālā dienesta darbiniekiem bija daudz interesējošu praktiskas dabas jautājumu.   Tā bija vērtīga pieredze ikvienam darbiniekam.

Noslēgumā kopējā diskusijā tika pārrunāti arī  dažādi  problēmjautājumi,  izanalizētas problēmsituācijas,  kas rodas, strādājot ar personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Paldies Gitai Aizpurei par dobelnieku uzņemšanu un dalīšanos pieredzē!

 

vizīte
vizīte
vizīte