NVO ziņas
nvo

10. maijā Auces pilsētas Kultūras namā aizvadīts  NVO forums Dobeles novadā, ko organizēja biedrība “Auces novada Sociālo inovāciju parks” (turpmāk – “Sinoparks”), kopā aicinot gan nevalstiskās organizācijas, gan pašvaldības pārstāvjus, lai pārrunātu un diskutētu par nevalstiskajām organizācijām svarīgiem jautājumiem.

            Foruma gaitā varēja dzirdēt gan noderīgu informāciju par finanšu piesaisti nevalstiskajā sektorā, gan bija iespēja iepazīties ar NVO ieviestajiem projektiem Dobeles novadā, tāpat bija vērtīgi dzirdēt uzmundrinošus pieredzes stāstus, kā arī piedalīties paneļdiskusijā, izstrādājot priekšlikumus par konkrētām diskusiju tēmām.

            “Atrodoties šeit, man atkal jāatzīst, ka esmu patīkami pārsteigts par to entuziasmu, ar kādu biedrības metas jaunos izaicinājumos arvien jaunu projektu īstenošanā. Esmu pārliecināts, ka cilvēkiem, kuri darbojas kādā organizācijā, piemīt konstruktīvāks un visaptverošāks pasaules skatījums, turklāt viņi augstāk novērtē cilvēku savstarpējo attiecību nozīmi gan ikdienā darbā, gan brīvā laika organizēšanā. Es ceru, ka “Sinoparka” uzsāktais projekts sniegs vēlamo rezultātu, un ne tikai politikas plānotāji, bet arī vietējā kopiena būs informētāki par biedrību un nodibinājumu nozīmi, kā arī pašu nevalstisko organizāciju izaugsmes iespējām, tādējādi pilnveidojot novada iedzīvotāju izpratni par pašorganizēšanās jēgu, būtību un ieguvumiem. Paldies jums, organizatori, par šo lielisko iespēju būt kopā ar jums šodien, vēlu aizraujošu, vērtīgu un atmiņā paliekošu šo dienu!” sacīja Dobeles novada priekšsēdētājs Ivars Gorskis.

             “Kā viens no jums es varu droši apgalvot, ka biedrības ir īsākais ceļš no idejas galvā, līdz tās īstenošanai. Daudzi uzskata, ka biedrības ir labs mehānisms naudas “izpumpēšanai” no dažādiem fondiem, bet es uzskatu, ka biedrības ir nepieciešamas, jo viena cilvēka ideja parasti tā vienkārši pati no sevis neīstenojas, vajadzīga domu biedru kopa, kodols, kas šo ideju palīdz īstenot dzīvē, tā ir tā īstā biedrību jēga. Kad ideju izdodas novest līdz mērķim, ir milzīgs gandarījums, kas atsver visas grūtības, kas gadījušās ceļā, kā arī patērēto laiku un birokrātijas šķēršļus. Mums Lielaucē jau ir izdevies sagādāt paliekošas vērtības, kuru dēļ ir bijis vērts cīnīties. Priecājos, ka Dobeles novads ir pārņēmis labās prakses piemērus no bijušā Auces novada, atbalstot biedrības, tādējādi stiprinot pilsonisko sabiedrību, kas ir ļoti svarīgi demokrātijas uzturēšanā,” atzina biedrības “Lielauces attīstībai” valdes priekšsēdētājs Ivars Bušmanis.

            “Zemgales NVO centra” valdes priekšsēdētājs Uldis Dūmiņš iepazīstināja klātesošos ar informāciju par NVO aktuālajām iespējām, tai skaitā informējot par 2021.–2027. gada Eiropas Savienības investīciju galvenajiem mērķiem, īpašu uzmanību pievēršot finansējuma piesaistes iespējām no dažādiem finanšu avotiem. Ilgtspējīga un līdzsvarota reģionu attīstība; inovatīvas un viedas ekonomiskās pārmaiņas, pielāgošanās klimata pārmaiņām un vides aizsardzība; ilgtspējīga un pieejama transporta un digitālo savienojumu attīstība; vienlīdzīgas iespējas un piekļuve izglītībai, veselības aprūpei un darba tirgum, taisnīgi darba nosacījumi, sociālā aizsardzība un iekļaušana, - ir jaunās ES kohēzijas politikas stūrakmeņi.

            Par LEADER projektu labās prakses un nākošā plānošanas perioda aktualitātēm informēja “Dobeles rajona lauku partnerības” valdes priekšsēdētāja Dace Vilmane. Laika periodā no 2016. – 2022. gadam Dobeles novadā jau īstenoti vairāk kā 80 projekti, 25 – vēl tiek īstenoti, kopējais ELFLA atbalsts - 2 599 456,71 eiro. Atlikušais finansējums šobrīd 8. kārtā uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai - 169 180.66 eiro, savukārt publiskās infrastruktūras, dabas un kultūras objektu kvalitātes uzlabošanai un pieejamības veicināšanai - 21 591.65 eiro.

Dace Vilmane uzteica īstenoto projektu autoru izdomu un apņēmību un pauda gandarījumu par inovatīvām idejām, ko izdevies īstenot, pateicoties LEADER projektu finansiālajam atbalstam. Piemēram, SIA “BestBerry” bioloģiskās produkcijas ražošanas un pārstrādes attīstībai īstenotais projekts devis iespēju uzņēmumam attīstīt un paplašināt izaudzēto irbeņu ogu pārstrādi un produktu ražošanu, paaugstinot konkurētspēju, radot un realizējot inovatīvus irbeņu ogu produktus. Projekta ietvaros tika veikta ogu pārstrādes ražošanas ēkas būvniecība, aukstuma kameras un sauso produktu dzirnavu iegāde, tādejādi paplašinot ražošanas iespējas. Savukārt SIA “Zaiga vet” projekta “Jaunu modernu iekārtu iegāde veterinārajai klīnikai Dobelē” gaitā iegādājusies 3 modernas veterinārās iekārtas - portatīvā rentgena iekārtu, mikroskopu un ultraskaņas skeileri ar mikromotoru. Šīs iekārtas paredzētas dzīvnieku slimību un traumu ātrākai (tūlītējai), objektīvai diagnosticēšanai, dodot iespēju laicīgi uzsākt ārstēšanu. Ieva Jurka projekta “Keramikas darbnīcas aprīkojuma nodrošinājums” ietvaros iegādājusies nepieciešamo keramikas darbnīcas aprīkojumu, lai ražotu augstas kvalitātes ilgtspējīgus un oriģinālus dizaina priekšmetus keramikā. Ar projekta realizāciju tika uzlabota teritorijas sabiedrisko aktivitāšu daudzveidība – tiek rīkotas keramikas nodarbības.

Šie ir tikai daži piemēri, lai saprastu, cik daudzveidīgas ir bijušas projektu idejas, un noteikti ikviens Dobeles novada iedzīvotājs un viesis ir pamanījis labiekārtoto teritoriju, izbūvēto terasi, laivu piestātni, renovētās palīgēkas un ūdens transporta līdzekļus  - laivu, katamarānus, SUP dēļus Dobeles Pils pakājē, kas arī bijis iespējams, pateicoties SIA “Dobeles pils skati” saņemtajam finansējumam LEADER projektu konkursā.  

Tāpat jāpiemin, ka Dobeles novadā īstenoti vairāki projekti publiskās infrastruktūras, dabas un kultūras objektu kvalitātes uzlabošanai un pieejamības veicināšanai, kā rezultātā pārbūvēti stadioni, uzstādīti brīvdabas trenažieri, izveidoti un pilnveidoti rotaļu laukumi, pārbūvētas brīvdabas estrādes, labiekārtoti daudzdzīvokļu māju iekšpagalmi, renovētas baznīcas, iegādāti tautas tērpi un pat izveidots veloparks Aucē. “Dobeles rajona lauku partnerības” valdes priekšsēdētāja arī informēja par aktivitātēm, kas  paredzētas Lauku Attīstības plānā 2027, cita starpā aicinot klātesošos izteikt viedokli aptaujā par Leader darbību Dobeles novadā, kur iekļauti jautājumi arī par vajadzībām nākotnē, kas tiks iekļauti jaunās Sabiedrības vietējās attīstības stratēģijas 2023.-2027. gadam izstrādē. Aptauja pieejama šeit: https://www.visidati.lv/aptauja/2008244252/

            Noderīgas idejas foruma dalībnieki varēja smelties no Lauku partnerības “Lielupe” projektu vadītājas Videgas Strautnieces izklāstītā, jo projekta “Līdzdalības un pilsoniskās aktivitātes paaugstināšana Jelgavas un Ozolnieku novados” paveikts patiešām daudz, lai aktivizētu vietējo kopienu iesaistīties, izteikt viedokli un rīkoties. Kā vienu no veiksmīgiem piemēriem izceļot īstenoto neformālo kopienu līdzdalības spēli, iedzīvotāju forumu “Būt vai nebūt iedzīvotāju padomēm Jelgavas novadā” u.c. Arī interneta vietne www.kodare.lv tapusi par projekta līdzekļiem – to finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Foruma dalībnieki noteikti varēja pārdomāt arī Videgas izklāstītos secinājumus, pie kādiem nonākuši viņi, realizējot projektus savā apkaimē.

            Foruma noslēgumā dalībnieki tika sadalīti 4 tematiskajās grupās, kurās notika diskusijas par vairākām aktuālām tēmām. Noslēgumā katras grupas pārstāvis informēja par paneļdiskusijā pārrunāto, kā arī par izdarītajiem secinājumiem un priekšlikumiem.

            Grupā, kurā diskutēja par iedzīvotāju padomēm, to izveidošanu un darbības principiem, piedalījās arī domes priekšsēdētājs Ivars Gorskis un pašvaldības jurists Rolands Broks, tādējādi diskusijas gaita bija īpaši konstruktīva, un beigās tika izvirzīti konkrēti priekšlikumi, ko lūgt un rosināt pašvaldībai ietvert saistošajos noteikumos par iedzīvotāju padomju izveidošanu Dobeles novadā, kas šobrīd ir izstrādes stadijā. Tā kā iedzīvotāju padomes ir plānotas kā konsultatīvas kolektīvas institūcijas, kuru darbības mērķis ir nodrošināt pagastu un pilsētu iedzīvotāju interešu pārstāvību pašvaldību domēs, diskusijas dalībnieki vienojās arī par vēlamo kārtību, kā būtu izvirzāmi un atbalstāmi padomju dalībnieku pretendenti, tāpat tika ierosināts veidot aptauju, lai noskaidrotu Dobeles novada iedzīvotāju viedokli par iedzīvotāju padomju veidošanu un darbību. “Taču svarīgi, ka pirms tiks pieņemti saistošie noteikumi, tos nodotu apspriešanai sabiedrībai,” bilda biedrības “Lielauces attīstībai” valdes priekšsēdētājs.

            Par līdzdalības budžetu diskutēja grupā alianses “Pārnozariskai Ilgtspējīgai Attīstībai” prezidenta Āra Ādlera vadībā, kurš diskusijas sākumā izskaidroja līdzdalības budžeta būtību. “Sinoparks” valdes priekšsēdētājs Ivars Rozentāls, izklāstot grupā diskutēto, atzina, ka, viņaprāt, līdzdalības budžeta jēga un īstenošana vēl arvien sabiedrībā ir nesaprotama. Līdzdalības budžets ir pašvaldības ikgadējā budžeta ieņēmumu daļa, par kura izlietojumu tiešā veidā lemj paši iedzīvotāji, proti, projektu ierosina iedzīvotāji, taču to īsteno pašvaldība, līdz ar to grupas diskusijas laikā tika runāts tieši par nosacījumiem, kādus būtu jāietver gan projekta ierosinātājiem, gan balsošanai par projektu, gan citiem aktuāliem jautājumiem, kas ir būtiski, lai līdzdalības budžeta ietvaros tiktu risinātas iedzīvotājiem visaktuālākās vajadzības.

            Diskusiju par NVO līdzfinansēšanas programmu un tās uzlabošanu  pašvaldībā vadīja moderators Uldis Dūmiņš, kurš noslēgumā atzina, ka diskusijas dalībnieki bijuši gan ieinteresēti, gan aktīvi sava viedokļa paušanā, līdz ar to rezultātā iegūtas vērtīgas atziņas. Lai arī NVO pieteikšanās finansējumam process tika atzīts kā pietiekami vienkāršs un saprotams, vienmēr ir vieta izaugsmei. Viena no tām – ja projektu neatbalsta vai samazina finansējumu, projekta autoriem būtu jāsaņem skaidrojoša informācija par neatbilstībām noteikumiem, lai tās nākamajā reizē varētu novērst, tāpat būtu jāuzlabo publicitāte par atbalstītajiem projektiem, plašāk izklāstot par īstenojamā projekta mērķiem un paredzētajām aktivitātēm.

            Diskusijas “Par dialoga veidošanu ar pašvaldību” moderatore Edīte Bēvalde, Penkules pagasta sieviešu kluba “Liepas” pārstāve, foruma dalībniekus informēja par galvenajiem ierosinājumiem, kādi izkristalizējās diskusijas laikā, uzsverot pozitīvo, kas Dobeles novadā pārņemts no bijušā Auces novada, vienlaikus atzīstot, ka vairāki procesi kļuvuši sarežģītāki. Tāpat tika pausts viedoklis, ka lielai daļai iedzīvotāju arvien nav skaidras pašvaldības funkcijas, līdz ar to kā nākamo tikšanos mērķis varētu tieši būt skaidrojošs par pašvaldību un tās funkcijām. Vienlaikus diskusijas dalībnieki norādīja, ka biedrību atskaišu iesniegšana kļuvusi sarežģītāka, kā arī trūkst informācijas par to, ar kādiem pašvaldības darbiniekiem jāsazinās dažādu jautājumu risināšanā, līdz ar to tika ierosināts izveidot informatīvu materiālu biedrībām ar pašvaldības darbinieku kontaktiem, lai ātrāk atrastu sev nepieciešamā darbinieka kontaktinformāciju.

            Lai panāktu pozitīvas pārmaiņas, mums jāstrādā kopā, tas nozīmē, ka jāveido ciešākas attiecības starp sabiedrību un pašvaldību, kas balstītas uz savstarpēju uzticēšanos. Lai izdodas!

NVO
NVO
NVO
NVO
NVO

Informāciju sagatavoja:

 

Dobeles novada pašvaldības: Sabiedrisko attiecību nodaļa

Foto: Sabiedrisko attiecību nodaļa