Jaunatne
VWTJH

Dobeles novada pašvaldības pārstāvju komanda kopā ar Bauskas un Jelgavas novada komandām piedalījās apmācībās Zemgales reģiona pašvaldību pārstāvjiem no 15. -17.maijam, lai iepazītos ar digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstības iespējām pašvaldībās.  Apmācības organizēja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra un tās vadīja Sintija Lase un Linda Gintere.

Apmācību laikā tika pārrunātas digitālā darba ar jaunatni iespējas pašvaldībās un vienotas izpratnes veidošana, kā arī apskatītas dizaina domāšanas pieejas. Tāpat pašvaldības dalījās ar saviem labās prakses piemēriem jeb kas ir iespējams digitālajā laikmetā.

Mācības tiek īstenotas ar mērķi, lai sekmētu digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstību Latvijas pašvaldībās, kā arī pašvaldības komandā uzsākt darbu pie individuāla plāna digitālajam darbam ar jaunatni sagatavošanas. Mācību procesā ietverta arī esošās situācijas izvērtēšana. Tā ir lieliska iespēja vienkopus sastapt dažādus pašvaldību pārstāvjus un apmainīties pieredzē, citam no cita mācoties. Mācības projekta “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās” laikā Dobeles novada pašvaldības pārstāvjiem bija iespēja pilnveidot savas prasmes un zināšanas, kas ir nepieciešamas efektīvai digitālā darba ar jaunatni veikšanai.

Nākamās apmācības plānotas 4.un 5.jūnijā tiešsaistē.

 Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekta Nr. 2.3.2.1.i.0/1/23/I/CFLA/002

“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”

bil
BQDK
AEF

Ziņu sagatavoja: Sabiedrisko attiecību nodaļa sadarbībā ar DJVIC.

Foto: Dobeles novada pašvaldības arhīvs