Izglītības ziņas
pasākums

24. oktobrī Dobeles amatniecības un vispārizglītojošajā vidusskolā norisinājās Dobeles novada izglītības iestāžu prāta sporta spēles sešus gadus sasniegušajiem pirmsskolas bērniem.

Pasākumā piedalījās pārstāvji no mūsu pašvaldības katras pirmsskolas izglītības iestādes, kā arī no vispārizglītojošajām izglītības iestādēm, pie kurām darbojas pirmsskolas izglītības grupas.

Pasākuma mērķis bija paplašināt bērnu prasmes domāt, paaugstināt viņu radošumu, uzlabot mācīšanās spējas un attīstīt sadarbības prasmes.

Izglītības iestādēm bija dota brīva izvēle, vai ar komandu piedalīties konstruēšanas spēlē “Rādi, ko tu vari”, vai iesaistīties spēlē “Dambrete 6- gadīgajiem”, tomēr lielāka daļa iestāžu bija sagatavojušas abu spēļu komandas.

Konstruēšanas spēlē “Rādi, ko tu vari” komandām bija jāizpilda trīs konstruēšanas uzdevumi. Apbrīnojama bija bērnu uzmanības noturība, jo trīs stundu laikā interese un azarts nebūt nebija mazinājies.

Otra zāle pulcēja jaunos dambretistus, kur trīs stundu garumā telpā valdīja pilnīgs klusums. 12 kauliņu dambretē savstarpēji sacentās izglītības iestāžu pārstāvji. Pedagogiem bija uzdevums spēlē neiejaukties un sekot, vai tiek ievēroti visi spēles noteikumi, t.sk. sasveicināšanās ar partneri pirms spēles. Vērojot bērnus, pārsteidza viņu nopietnās sejas izteiksmes un ieinteresētība spēlē, kas neliecināja, ka viņiem ir tikai 6 gadi.

Dambretes turnīros uzvarētāja titulu izcīnīja Krimūnu pirmsskolas izglītības iestādes “Ābolītis” komanda, savukārt 2. un 3. vietu savstarpēji dalīja Penkules pamatskolas un Jaunbērzes pirmsskolas izglītības iestādes “Minkuparks” komandas.

Konstruēšanas spēlē uzvarēja draudzība, jo neiespējami bija izvērtēt bērnu radošumu un domu gājienus, kā arī sadarbības prasmes, kas priecēja ne tikai pasākumu organizētājus, bet arī komandas pārstāves - audzinātājas.

Prāta spēļu izskaņā katrs no pasākuma dalībniekiem saņēma gan medaļas, gan veicināšanas balvas. Bet vislielākā dāvana bija visiem atkal satikties un būt kopā!

Paldies PII “Ābolītis” vadītājai Tatjanai Arolei, kas ļoti meistarīgi vadīja dambretes turnīrus, paldies PII “Valodiņa” vadītājas vietniecei Līvai Grantei, kas bērnus izklaidēja spēļu starplaikos, paldies DAVV kolektīvam par laipno uzņemšanu, paldies, ka visi kopā pieņēmām lēmumu – par 23. pirmsskolas 6- gadīgo bērnu Prāta spēļu organizēšanu!

 

Informāciju sagatavoja: Dobeles novada Izglītības pārvalde

Foto no Izglītības pārvaldes arhīva