Darbinieki

Raisa Adamaite

Vītiņu Tautas nama vadītāja
raisa.adamaite [at] dobele.lv

Amatiermākslas kolektīvi:

  • Amatierteātris "Mežrozīte"

      Režisore: Raisa Adamaite, tālr. 25976679

  • Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Robežnieki"

     Vadītāja: Māra Krūmiņa, tālr. 25488420

  • Bērnu vokālais ansamblis "Vītiņi"

     Vadītāja: Inga Kalniņa, tālr. 29132669

  • Bērnu dramatiskais kolektīvs "Čaukstenes"

     Vadītāja: Vineta Ribaka, tālr. 26108692

  • Bērnu deju kolektīvs "Virpulēni"

     Vadītāja: Inita Pumpure, tālr. 29994419

  • Bērnu deju kolektīvs "Virpulītis"

     Vadītāja: Baiba Meiere, tālr. 29383867

  • Bērnu ritma deju grupa

     Vadītāja: Aelita Petrova, tālr. 26764414