Kontakti

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu tiek publicēts saistošo noteikumu projekts "Administratīvās atbildības noteikumi par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu pārkāpumiem tirdzniecībā, reklāmas un informatīvo materiālu izvietošanā” un paskaidrojuma raksts sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Viedokļu iesniegšanas termiņš no 2023. gada 9.novembra līdz 23.novembrim, nosūtot elektroniski Dobeles novada pašvaldībai: apic@dobele.lv.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu tiek publicēts saistošo noteikumu projekts "Grozījums Dobeles novada pašvaldības 2021. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr. 13 „Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Dobeles novadā” un paskaidrojuma raksts sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Viedokļu iesniegšanas termiņš no 2023. gada 9.novembra līdz 23.novembrim, nosūtot elektroniski Dobeles novada pašvaldībai: apic@dobele.lv.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu tiek publicēts Dobeles novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Dobeles novada domes saistošajos noteikumos Nr.10 “Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei, aizbildnim, bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam” un tā paskaidrojuma raksta projekts sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Viedokļu iesniegšanas termiņš no 2023. gada 11. jūlija līdz 26. jūlijam, nosūtot Dobeles novada pašvaldībai elektroniski: apic@dobele.lv vai iesniedzot Dobeles novada Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros Dobeles pilsētā, Auces pilsētā un Tērvetes pagastā.

 

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu tiek publicēts Dobeles novada domes saistošo noteikumu Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Dobeles novada izglītības iestādēsprojekts  un paskaidrojuma raksts sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Viedokļu iesniegšanas termiņš no 2023. gada 11. jūlija līdz 2023. gada 25. jūlijam (ieskaitot), nosūtot Dobeles novada pašvaldībai elektroniski: apic@dobele.lv vai rakstiski iesniedzot Dobeles novada Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros Dobeles pilsētā, Auces pilsētā vai Tērvetes pagastā.

 

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu tiek publicēts Dobeles novada domes saistošo noteikumu Dobeles novada pašvaldības nolikumsprojekts  un paskaidrojuma raksts sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Viedokļu iesniegšanas termiņš no 2023. gada 28. jūnija līdz 2023. gada 12. jūlijam, nosūtot Dobeles novada pašvaldībai elektroniski: apic@dobele.lv vai rakstiski iesniedzot Dobeles novada Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros Dobeles pilsētā, Auces pilsētā vai Tērvetes pagastā.

Dobeles novada pašvaldības nolikums

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu tiek publicēts Dobeles novada domes saistošo noteikumu Iedzīvotāju padomju nolikumsprojekts  un paskaidrojuma raksts sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Viedokļu iesniegšanas termiņš no 2023. gada 07. jūlija līdz 2023. gada 21. jūlijam, nosūtot Dobeles novada pašvaldībai elektroniski: apic@dobele.lv vai rakstiski iesniedzot Dobeles novada Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros Dobeles pilsētā, Auces pilsētā vai Tērvetes pagastā.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu tiek publicēts Dobeles novada domes saistošo noteikumu Par zemas īres maksas mājokļu izīrēšanas kārtību Dobeles novadā un tā paskaidrojuma raksta projekts sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Viedokļu iesniegšanas termiņš no 2023. gada 14. jūnija līdz 28. jūnijam, nosūtot Dobeles novada pašvaldībai elektroniski: apic@dobele.lv vai iesniedzot Dobeles novada Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros Dobeles pilsētā, Auces pilsētā un Tērvetes pagastā.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu tiek publicēts Dobeles novada domes saistošo noteikumu “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Dobeles novadā” projekts un paskaidrojuma raksts sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Viedokļu iesniegšanas termiņš no 2023. gada 8. jūnija līdz 2023. gada 21. jūnijam, kas iesniedzams, nosūtot elektroniski Dobeles novada pašvaldībai: apic@dobele.lv.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu tiek publicēts saistošo noteikumu „Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.____ „Grozījums Dobeles novada pašvaldības 2022.gada 26.maija saistošajos noteikumos  Nr. 20   “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Dobeles novadā”” apstiprināšanu”  projekts un paskaidrojuma raksts sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Viedokļu iesniegšanas termiņš no 2023. gada 1. jūnija  līdz 2023. gada 15. jūnijam, nosūtot elektroniski Dobeles novada pašvaldībai: apic@dobele.lv.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu tiek publicēts saistošo noteikumu „Par medībām Dobeles novada pilsētās”  projekts un paskaidrojuma raksts sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Viedokļu iesniegšanas termiņš no 2023. gada 10. maija līdz 2023. gada 24. maijam, nosūtot elektroniski Dobeles novada pašvaldībai: apic@dobele.lv.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu tiek publicēts saistošo Paskaidrojuma raksts Dobeles  novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr.--- “Grozījumi Dobeles novada domes saistošajos noteikumos Nr.10  “Par Dobeles novada pašvaldības nodevām”” projekts un paskaidrojuma raksts sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Viedokļu iesniegšanas termiņš no 2023. gada 3. maija līdz 18. maijam, nosūtot elektroniski Dobeles novada pašvaldībai: apic@dobele.lv.

 

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu tiek publicēts saistošo noteikumu „Grozījums Dobeles novada domes 2022. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 5 “Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai””  projekts un paskaidrojuma raksts sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Viedokļu iesniegšanas termiņš no 2023. gada 14. aprīļa līdz 2023. gada 27. aprīlim, nosūtot elektroniski Dobeles novada pašvaldībai: apic@dobele.lv.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu tiek publicēts saistošo noteikumu „Par Dobeles novada domes saistošo noteikumu Nr.____ „Grozījumi Dobeles novada domes 2021. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par Dobeles novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” apstiprināšanu”  projekts un paskaidrojuma raksts sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Viedokļu iesniegšanas termiņš no 2023. gada 13. aprīļa līdz 2023. gada 27. aprīlim, nosūtot elektroniski Dobeles novada pašvaldībai: apic@dobele.lv.

 

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu tiek publicēts saistošo noteikumu Grozījumi Dobeles novada domes saistošajos noteikumos Nr.7  “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dobeles novadā  projekts un paskaidrojuma raksts sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Viedokļu iesniegšanas termiņš no 2023. gada 12. aprīļa līdz 26. aprīlim, nosūtot elektroniski Dobeles novada pašvaldībai: apic@dobele.lv.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu tiek publicēts saistošo noteikumu „ Par Dobeles novada domes saistošo noteikumu Nr.   “Grozījumi Dobeles novada domes saistošajos noteikumos Nr. 2 „Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība““ apstiprināšanu”  projekts un paskaidrojuma raksts sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Viedokļu iesniegšanas termiņš no 2023. gada 28. marta līdz 10. aprīlim, nosūtot elektroniski Dobeles novada pašvaldībai: apic@dobele.lv.

 

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu tiek publicēts saistošo noteikumu Grozījumi Dobeles novada domes saistošajos noteikumos Nr.9  “Par sociālajiem pakalpojumiem Dobeles novadā”” projekts un paskaidrojuma raksts sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Viedokļu iesniegšanas termiņš no 2023. gada 28. februāra līdz 14. martam, nosūtot elektroniski Dobeles novada pašvaldībai: apic@dobele.lv.

 

 

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu tiek publicēts saistošo noteikumu „Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.____ „Grozījums Dobeles novada pašvaldības 2022.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Par atvieglojumu  piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Dobeles novadā”” apstiprināšanu”  projekts un paskaidrojuma raksts sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Viedokļu iesniegšanas termiņš no 2023. gada 28. februāra līdz 14. martam, nosūtot elektroniski Dobeles novada pašvaldībai: apic@dobele.lv

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu tiek publicēts saistošo noteikumu „Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu Dobeles novadā” projekts un paskaidrojuma raksts sabiedrības viedokļa noskaidrošanai

Viedokļu iesniegšanas termiņš no 2023. gada 9. janvāra līdz 22. janvārim (ieskaitot), nosūtot elektroniski Dobeles novada pašvaldībai: apic@dobele.lv.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu tiek publicēts saistošo noteikumu „Dobeles novada kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” projekts un paskaidrojuma raksts sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Viedokļu iesniegšanas termiņš no 2023. gada 9. janvāra līdz 22. janvārim (ieskaitot), nosūtot elektroniski Dobeles novada pašvaldībai: apic@dobele.lv .

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu tiek publicēts saistošo noteikumu „Par ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu plākšņu izvietošanu un noformēšanu Dobeles novadā” projekts un paskaidrojuma raksts sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Viedokļu iesniegšanas termiņš no 2023. gada 9. janvāra līdz 22. janvārim (ieskaitot), nosūtot elektroniski Dobeles novada pašvaldībai: apic@dobele.lv.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu tiek publicēts saistošo noteikumu „Dobeles novada sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” projekts un paskaidrojuma raksts sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Viedokļu iesniegšanas termiņš no 2023. gada 9. janvāra līdz 22. janvārim (ieskaitot), nosūtot elektroniski Dobeles novada pašvaldībai: apic@dobele.lv.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu tiek publicēts saistošo noteikumu „Dobeles novada pašvaldības teritorijas kopšanas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi” projekts un paskaidrojuma raksts sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Viedokļu iesniegšanas termiņš no 2023. gada 9. janvāra līdz 22. janvārim (ieskaitot), nosūtot elektroniski Dobeles novada pašvaldībai: apic@dobele.lv.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu tiek publicēts saistošo noteikumu „Par mājas (istabas) dzīvnieku un lauksaimniecības dzīvnieku turēšanu Dobeles novada administratīvajā teritorijā” projekts un paskaidrojuma raksts sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Viedokļu iesniegšanas termiņš no 2023. gada 23. janvāra līdz 6. februārim, nosūtot elektroniski Dobeles novada pašvaldībai: apic@dobele.lv.