Konsolidētā versija
Dokumenta kategorija
Nolikumi
Dokumenta statuss
Konsolidētā versija
Dokumenta gads
2023