Irēna Dabra

Pārvaldes vadītāja
"Liepziedi", Bikstu pag.; „Upītes", Zebrenes pagasts, Dobeles novads
biksti [at] dobele.lv

Pieņemšanas laiki Bikstos:

Pirmdienās un ceturtdienās 9:00-11:00

Pieņemšanas laiki Zebrenē:

Pirmdienās 14:00-16:00

Trešdienās 9:00-11:00