?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Zebrenes kultūras un sporta darbs

Zebrenes pagasta kultūras un sporta darba organizatore
Evita Zute
Tālrunis: 26767172
e-pasts: evitazute@inbox.lv

Amatiermākslas kolektīvi

  • Zebrenes bērnu vokālais ansamblis
    Vadītāja Ērika Kreicberga, mob. tālr. 26451040
  • Mākslas un rokdarbu pulciņš "Pūriņš"
    Vadītāja Inta Finka, mob. tālr. 29552201