?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Sociāli tiesiska rakstura izziņu, izrakstu, norakstu un kopiju izsniegšana no Dobeles novada Izglītības pārvaldes arhīva fondos esošajām lietām

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Brīvības 15, 417. kab., Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Pa pastu

Brīvības 15, 417. kab., Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Elektroniski
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Brīvības 15, 417. kab., Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Nepieciešamie dokumenti
1. Oriģināls
1. Tiks pieprasīts atkarībā no konkrētās situācijas
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Jāiesniedz iesniegums Iesniegumu likuma noteiktajā kārtībā, iesniegumu var iesniegt arī elektroniski, dokumenta noformēšanai jāatbilst MK noteikumu Nr.473 prasībām

Pakalpojuma maksa
EUR
Bez maksas
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

Saskaņā ar Iesniegumu likumu, no 15-30 darba dienām

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63722237