?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

SIA "Dobeles ūdens"

SIA "Dobeles ūdens"

Noliktavas iela 5, Dobele, tālr. 63725502, fakss 63721096

Valdes loceklis Dainis Miezītis

e-pasts: dobelesudens@dobele.lv

  • Ūdens ieguve un piegāde patērētājiem;
  • ūdens ņemšanas ietaišu un ūdensvada tīklu apkalpošana;
  • kanalizācijas pārsūknēšanas staciju, kanalizācijas tīklu apkalpošana, uzturēšana, remonts;
  • attīrīšanas ierīču apkalpošana, uzturēšana, remonts;
  • maksas iekasēšana no klientiem par ūdensapgādi un kanalizāciju;
  • lietus kanalizācijas kolektoru, uztvērējaku apkalpošana, remonts;
  • komunikāciju projektēšana;
  • būvdarbi;
  • citi pakalpojumi.

Saite Facebook