?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Koncerttērpi korim Vizma

Projekts: „Zemgales reģionālās Lauksaimniecības pārvaldes Lauku atbalsta dienesta projekts „Koncerttērpi korim Vizma " Nr. 16-06-AL30-A019.2202-00005  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. -2020. gadam apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"” ietvaros.

Mērķis:  Kora vizuālā tēla uzlabošana koncertos un kora pasākumos Dobeles novadā un Latvijā.

Īstenojamās aktivitātes: Koncerttērpu – žakešu un blūžu  izgatavošana

Sasniedzamie rezultāti: Dobeles kultūras nama kora "Vizma" 35 dziedātājas saņems jaunas koncerttērpa žaketes un blūzes.

Kopējās izmaksas: 4112.50 EUR.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums: 3701.25 EUR

Līdzfinansējums: 411.25 EUR Dobeles novada kultūras un sporta pārvalde

Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada oktobris – 2017.gada septembris

Projekta vadītāja:Ināra Tumaščika
Kontaktinformācija: e-pasts: inara.tumascika@inbox.lv, telefons 29182006
Projekta koordinators: Vizma Zandersone
Kontaktinformācija:telefons 2950414