?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Izziņa par pēdējo dzīves vietu

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā.

Tai skaitā pagastos

Auru, Annenieku, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules, Zebrenes pagastu pārvaldēs.

Pa pastu

Nav pieejams.

 

Elektroniski
Nav pieejams
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Iesniegums brīvā formā vai veidlapa - Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības iela 15, Dobele,  apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, pagastu pārvaldēs.

 

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Uzrāda oriģinālu
1. Fiziska persona - personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte)
2. Fiziskas personas pilnvarotais pārstāvis - pilnvaru un personu apliecinošu dokumentu
3. Fiziskas personas likumiskais pārstāvis - personu apliecinošs dokuments un pārstāvību apliecinošs dokuments, ja nav iespējams par ziņu pieprasītāja pārstāvības tiesībām
4. Juridiskas personas pārstāvis - ja nav iespējams pārliecināties par ziņu pieprasītāja pārstāvības tiesībām Uzņēmumu reģistrā, jāuzrāda juridiskas personas reģistrācijas apliecība un pārstāvību apliecinošs dokuments
2. Oriģināls vai kopija (uzrādot oriģinālu)
1. pilnvarotai personai - notariāli apliecināta pilnvara un personu apliecinošs dokuments ( pase vai ID karte)
2. likumiskais pārstāvis uzrāda aizbildnību vai aizgādnību apliecinošu dokumentu, ja šīs ziņas nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā
3. pieprasot izziņu par citu personu, jāiesniedz savstarpējo saistību apliecinošs dokuments
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Jāpieprasa izziņa

2.

Jāsamaksā nodeva kredītiestādē vai pašvaldības kasē

3.

Izziņas saņemšana APIC:

pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 8:00- 18:00,

trešdienās no 8:00 - 18:00,

piektdienās no 8:00 - 16:00

un pagastu pārvaldēs

Pakalpojuma maksa
EUR
2.50 - piecu darbdienu laikā par datiem par vienu personu
EUR
8.54 - vienas darbdienas laikā par datiem par vienu personu
EUR
14.94 - divu stundu laikā par datiem par vienu personu
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

Iesniegšanas dienā, pēc nodevas nomaksas apliecinoša dokumenta uzrādīšanas.

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63707269, 63700137
E-pasts