?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Dokumentu kopiju izsniegšana

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā.

Tai skaitā pagastos

Auru, Annenieku, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules, Zebrenes pagastu pārvaldēs.

Pa pastu

Dobeles novada pašvaldība, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novads, LV-3701

Elektroniski
pa e-pastu: apic@dobele.lv,
pa e-adresi: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90009115092
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Iesniegums brīvā formā vai veidlapa apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Brīvības ielā 15, Dobelē un pagastu pārvaldēs.

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Oriģināls
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Iesniegums ar dokumenta kopijas pieprasījumu.

2.

Jāiemaksā nodeva kredītiestādē, vai pašvaldības kasē.

3.

Dokumenta kopijas saņemšana apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Brīvības iela 15, Dobelē vai pagastu pārvaldēs.

4.

Ja pieteikumu iesniedz elektroniski, to sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu.

Pakalpojuma maksa
EUR
4.00 (četri)
EUR
ar atkārtotu kopijas pieprasīšanu - 3.00(trīs)
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

3 (trīs) darba dienu laikā.

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63707269, 63700137
E-pasts