?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

DI pakalpojumu infrastruktūra

Projekts Nr. 9.3.1.1/18/I/014 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Dobeles novadā”

Darbības programma: “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”.

Projekta mērķis: sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Dobeles novadā.

Galvenās aktivitātes:

  1. Pakalpojuma “Grupu dzīvokļi” personām ar garīga rakstura traucējumiem (10 personām) izveide Ādama ielā 2 Dobelē - telpu pārbūve, aprīkojuma un mēbeļu iegāde.
  2. Pakalpojuma “Specializētās darbnīcas” personām ar garīga rakstura traucējumiem (16 personām) izveide Ādama ielā 2 Dobelē - telpu remonts un pielāgošana, aprīkojuma un mēbeļu iegāde.
  3. Pakalpojuma “Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem” (20 personām) izveide Brīvības ielā 27 Dobelē - telpu pārbūve,  aprīkojuma un mēbeļu iegāde.
  4. Projekta publicitātes nodrošināšana.

Kopējās projekta izmaksas: 1 034 507,00 EUR

ERAF finansējums: 879 330,95 EUR

Nacionālais līdzfinansējums: 155 176,05 EUR (t.sk. Dobeles novada pašvaldības 116 382,04 EUR)

Projekta īstenošanas laiks: 2020. gada 1. janvāris - 2022. gada 31. decembris

Projekta vadītāja: Taiga Gribuste
Dobeles novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja
Kontaktinformācija: tālr. 63720931, mob. 29187997; taiga.gribuste@dobele.lv