?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēji

Saistošie noteikumi Nr.10_26.10.2017 Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, lietošanas kārtību un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Dobeles novadā

Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs - Pakalpojumu sniedzējs vai cits komersants, kas nodrošina notekūdeņu savākšanu no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, to transportēšanu un novadīšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietās.

DECENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU REĢISTRS
         
Nr.p.k. Komersanta nosaukums Reģistrācijas Nr. Juridiskā adrese Kontaktinformācija
1. SIA "DOBELES ŪDENS" 45103000470 Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 e-pasts: dobelesudens@dobele.lv; tālrunis: 28359213
2. SIA "Dobeles enerģija" 45103002039 E.Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 e-pasts: girts.ozolins@dobelesenergija.lv; tālrunis 63707214