?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Bērzupes speciālā internātpamatskola

 

Projekta "Bērzupes speciālās internātpamatskolas infrastruktūras uzlabošana" tiešais mērķis ir uzlabot mācību vidi un veicināt darba un sadzīves prasmju attīstīšanu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām Bērzupes speciālajā internātpamatskolā.

Projekta mērķa grupa ir Bērzupes speciālās internātpamatskolas izglītojamie un pedagogi.
 
Projekta ietvaros tiks īstenota viena aktivitāte - skolas internāta ēkas 1. stāva rekonstrukcija.
 
Projekta īstenošanas rezultātā izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem tiks nodrošināta iespēja piedalīties  mācību procesā gan pamatizglītības, gan arī profesionālās pamatizglītības programmā.
 
Projekta kopējās izmaksas: 97383,00 LVL
ERAF finansējums: 82775,00 LVL apmērā, t. i.  85% no projekta kopējām izmaksām;
Dobeles novada pašvaldības finansējums: 14608 LVL apmērā, t. i. 15% no projekta kopējām izmaksām.
Projekta īstenošanas laiks: no 2010. gada 1. februāra līdz 2010. gada 18. oktobrim.