?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Amatu mājas pakalpojumi

 

Projekts: „Pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Dobeles Amatu mājā" (Nr.12-06-LL30-L413101-000012)

Darbības programma: ELFLA pasākums „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"

Mērķis: Nodrošināt rokdarbu procesa - aušanas, adīšanas, tamborēšanas, šūšanas un tapošanas - kvalitātes, kā arī rokdarbu produktu - audumu, adījumu, tamborējumu, apģērbu un to aksesuāru - uzglabāšanas, uzturēšanas un lietošanas kvalitātes uzlabošanu Dobeles Amatu mājā, iegādājoties tvaika un tīrīšanas iekārtu.

Projekta ietvaros ir iegādāta tvaika un tīrīšanas iekārta, kā rezultātā:

  • ir nodrošināts pilns aušanas, adīšanas, tamborēšanas, šūšanas un tapošanas process - jaunradītos rokdarbus pēc to izgatavošanas ir nepieciešams apstrādāt (gludināt, stīvināt, presēt, u.c.);
  • ir nodrošināta izstādēs apskatāmo, kā arī ikdienas vajadzībām lietojamo rokdarbu gludināšana, stīvināšana, presēšana, atsvaidzināšana, tīrīšana;
  • ir izmantota Dobeles novada kolektīvu tērpu (tautastērpu, kostīmu) uzturēšanai - gludināšanai, tīrīšanai un atsvaidzināšanai.

Kopējās izmaksas: LVL 768,35

Publiskais finansējums: LVL 571,50

Pašvaldības līdzfinansējums: LVL 196,85

Projekta īstenošanas laiks: 2012.gada 10.decembris - 2013.gada 31.maijs

Projekta vadītāja: Kristīne Ūdre

Kontaktinformācija: tālr.63700126, e-pasts: kristine.udre@dobele.lv